Aanleg kunstgras SC Wesepe op zijspoor

de Stentor – 27 januari 2011

OLST-WIJHE – Het college van B en W van Olst-Wijhe heeft donderdag een pakket van mogelijke bezuinigingen gepresenteerd. Zo worden uitvoering van fase 3 tot en met 5 van het SPOC in Wijhe en de aanleg van kunstgras bij SC Wesepe op een zijspoor gezet.

Olst-Wijhe moet in de komende vier jaar 1,6 miljoen euro bezuinigen, maar alle mogelijke maatregelen zijn goed voor 2 miljoen euro. Niet alle maatregelen van het college hoeven dus te worden uitgevoerd, maar dit is om aan te geven wat er volgens het college allemaal mogelijk is.

Het college stelt voor op veel onderdelen twintig procent minder uit te geven. Bijvoorbeeld op toezichthouders, brandweer, jeugd- en jongerenwerk, bibliotheek, Dorpsontwikkelingsplannen, subsidies voor sport en cultuur en maatschappelijk werk.

Die twintig procent is bewust als richtlijn gekozen. Zo is het volgens B en W mogelijk dat allerlei voorzieningen blijven bestaan en dat bijvoorbeeld scholen, dorpshuizen, bibliotheken of het zwembad niet dicht hoeven. Maar minder dan twintig procent bezuinigen levert weer te weinig op.

Er zijn uitzonderingen gemaakt op dat gemiddelde van twintig procent. De subsidie voor Wereldwinkel en Let’s go vervalt bijvoorbeeld helemaal. De gemeente betaalt ook niet meer voor logopedie op scholen en het project brede scholen stopt. Uitvoering van fase 3 tot en met 5 van het SPOC in Wijhe en de aanleg van kunstgras bij SC Wesepe worden op een zijspoor gezet. Aan het minimabeleid wil het college bijvoorbeeld juist niet tornen.

Ook stijgen mogelijk de lasten voor burgers: vier jaar lang een extra stijging van twee procent van de onroerendezaakbelasting en de toeristenbelasting vijf procent per jaar omhoog is het voorstel van B en W. De hondenbelasting verdwijnt dan. Kaartjes voor het zwembad worden duurder, evenals de prijzen voor andere sportaccommodaties. Ook schrapt de gemeente nog 500.000 euro in de ambtelijke organisatie.

De gemeente voert nog gesprekken met de samenleving (burgers, verenigingen en andere organisaties) over dit voorstel. De gemeenteraad beslist op 27 juni definitief waar op wordt bezuinigd.