Accommodatiedag ná sixesday

In overleg met de onderhoudsmensen binnen het bestuur is besloten om de accommodatiedag – die gepland stond op zaterdag 5 juni – niet door te laten gaan. De meeste uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op het spelmateriaal (ballen e.d.). Die werkzaamheden willen wij uitvoeren na sixesday (12 en 13 juni).

Alle overige werkzaamheden, met name het onderhoud aan de gebouwen, worden op vakkundige wijze uitgevoerd door de donderdagmorgenploeg. Deze drie mensen, te weten Wim Smeenk, Fre Klein Ovink en Albert Grotentraast, zorgen er iedere week voor dat diverse reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit is toch zeker een groot compliment waard. Voor de overige werkzaamheden worden de leden persoonlijk benaderd.