Vrienden van SC Wesepe

De Vrienden van SC Wesepe is een aparte commissie binnen SC Wesepe. Ze heeft als doel het financieel ondersteunen van activiteiten die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Het idee achter dit initiatief is om nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren voor leden en niet-leden. Kortom voor iedereen die SC Wesepe een warm hart toedraagt. 

Spelregels Vrienden van SC Wesepe

1. Vriendschap

Je wordt Vriend van SC Wesepe door je aan te melden én de jaarlijkse bijdrage van € 30,00 te betalen. Je bent lid voor de duur van een jaar, 1 januari tot en met 31 december. Aan het einde van deze periode wordt dit automatisch met een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De minimale leeftijd voor een vriendschap is 18 jaar.

2. Wat kan je als Vriend van SC Wesepe verwachten?

 • Je bent welkom bij verenigingsactiviteiten als nieuwjaarsreceptie, ledenactiviteiten, seizoensopening en –afsluiting.
 • De commissie zal minimaal één keer per jaar een activiteit organiseren voor de Vrienden van Wesepe.
 • Leerzame clinics voor de kinderen en/of leden.
 • Financiële ondersteuning bij incidentele uitgaven binnen de sportclub, bijvoorbeeld de aanschaf van speeltoestellen, aankleding van de kantine of bijdrage bij een jubileum.

3. Financiën

De geldmiddelen van de Vrienden van SC Wesepe bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en niet-leden. Iedere vriend is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 30,00. De jaarlijkse bijdragen worden in de laatste week van december per machtiging geïncasseerd. 

4. Opzegging

Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De vriendschap eindigt indien:

 • een Vriend van SC Wesepe tijdig schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (dus voor 1 december van enig jaar);
 • een ‘Vriend van Wesepe’ komt te overlijden;
 • de Vrienden van SC Wesepe besluit zichzelf op te heffen. 

5. Ideeën

De vrienden van Wesepe staan uiteraard altijd open voor nieuwe ideeën en vragen jullie deze dan ook vooral aan te geven.

Je kunt jezelf of je bedrijf aanmelden als vriend door onderstaand formulier in te vullen.

  Voornaam

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Plaats

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Mobiel

  IBAN-rekeningnummer:

  Ten name van:

  Vink aan voor akkoord op bovenstaande gegevens:

  De commissie van de vrienden van SC Wesepe commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Henk Dijkslag
  • Ingrid Dijkslag
  • Rick Saris
  • Hans Koerhuis
  • Astrid Achtereekte