Concept Statuten SC Wesepe

Beste leden van SC Wesepe,

Volgens afspraak gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering  SC Wesepe d.d.6 september 2011 hierbij ter inzage het “Concept Statutenwijziging SC Wesepe”.

Concept Statuten SC Wesepe

Op dinsdag 13 december 2011 wordt er in de kantine van de Muggert een algemene ledenvergadering georganiseerd.  Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 september zijn er 25 leden afgevaardigd om deze vergadering namens hun afdeling te bezoeken en het “Concept Statutenwijziging SC Wesepe” te bespreken. Deze mensen hebben stemrecht om met de statutenwijziging  in te stemmen. Minimaal 2/3 van de stemgerechtigden moet aanwezig zijn en daarvan moet 2/3 een geldige stem hebben uitgebracht.

Na goedkeuring van het concept wordt er een notariele akte opgemaakt en gaan de nieuwe statuten in.

Alle leden zijn welkom de algemene ledenvergadering te bezoeken. Jeugdleden kunnen tijdens de vergadering worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Aanvang van deze vergadering is om 21.30 uur.

Toon uw belangstelling voor SC Wesepe en bezoek de ledenvergadering.

Bestuur SC Wesepe