Inning contributie nieuwe leden 28 december

Bij leden van wie de inschrijfformulieren na medio september zijn binnengekomen (met name de nieuwe damesgymgroep), zal de automatische contributie-inning op 28 december 2010 plaatsvinden. Dan is voor 2010 alles afgerekend en gaat per 1 maart 2011 alles automatisch mee.