Contributie inning pas op 7 okt. as.

De Incasso voor contributieinning is eind sept verzonden naar de Rabo bank maar wordt pas 7 oktober uitgevoord.
Dit is de eerste keer middels het nieuwe systeem (IBAN nummer).
Tijdens de voorbereiding waren er diverse hobbels en nu bij de uitvoering ook.

Herman