Contributie-inning SC Wesepe 1 oktober a.s.

A.s vrijdag 1 oktober 2010 zal de automatische contributie incasso van Sportclub Wesepe geind worden over de periode 1/7 tm 31/12 2010.
Voor meer informatie zie onder :lidmaatschap, links op de website.

De contributietarieven voor het seizoen 2010/2011 zijn ongewijzigd,zoals op de ledenvergadering zijn vastgesteld.
De 17 leden ,die nog een acceptgirokaart ontvangen,worden verzocht het bedrag voor 15 oktober a.s. te voldoen.(Jaarbedrag)
Voor vragen of onduidelijkheden neem contact op met penningmeester Stef Tijhaar of ledenadministrateur Herman Schoneveld (0572-381551).
Herman