Geef je mening, vul de vragenlijst in!

VSKSC Wesepe doet mee aan het actieplan VSK: Samen naar een Veiliger Sportklimaat. Sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF werken via dat actieplan samen om gewenst (sportief) gedrag in de sport te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken. Eén van de actiepunten is het maken van een 0-meting. Daar is de medewerking van alle leden bij nodig, maar ook ouders en toeschouwers worden van harte uitgenodigd de enquête in te vullen.

Hoe vind jij de sfeer bij SC Wesepe en wat kan er beter? Laat het weten via het invullen van de vragenlijst: 0-meting VSK. Invullen kan tot 21 december 2015.