Kunstgras op sportpark de Muggert

Ondanks de bezuinigingen en mede door het meedenken van SC Wesepe heeft de gemeenteraad Olst – Wijhe op maandag 27 juni 2011 bij de behandeling van de kadernota 2012-2015 met daarin opgenomen de heroverwegingen, ermee ingestemd om in 2013 Wesepe te voorzien van een kunstgrasveld.
Het wordt een veld met de grootste afmetingen en komt voor de kantine op het huidige tweede veld. Het nieuwe kunstgrasveld wordt dan een kwartslag gedraaid en zal gaan dienen als trainingsveld en hoofdveld.
Ons huidige hoofdveld wordt dan tweede veld.
Tijdens deze vergadering heeft de raad ook vastgesteld om de aangevraagde subsidie voor de nieuw te bouwen kleedkamers toe te kennen.
Wij zijn hierover zeer verheugd omdat de plannen perfect op elkaar aansluiten.

We hopen volgend voorjaar met vrijwilligers te kunnen starten met de nieuwbouw.