Nieuwjaarstoespraak 2011

Afgelopen zondag hield voorzitter Joop Middeldorp zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak tijdens de gehouden nieuwjaarsreceptie SC Wesepe.

Wim Smeenk en Jan Wichems werden gehuldigd als ere leden van SC Wesepe en er werden enkele jubilarissen in het zonnetje gezet.

Lees hieronder de complete nieuwjaarstoespraak 2011.

Dames en Heren,

Namens het algemeen bestuur van sportclub Wesepe heet ik U allen van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het algemeen bestuur heeft het afgelopen jaar 1 wijziging ondergaan. Na 18 jaar trouwe dienst is Martin Rienstra teruggetreden als voorzitter van de afdeling tennis. Hij wordt opgevolgd door Erwin Kerkmeijer die daardoor ook automatisch de plaats van Martin inneemt in het algemeen bestuur. Ik wil Martin in ieder geval bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren en Erwin veel plezier toewensen binnen het algemeen bestuur. Een speciaal woord van welkom voor ons erelid Herman Schoneveld, en voor onze leden van verdienste Wil Rodijk, Annie Lipholt, Jan Wichems, Wim Smeenk, Fré Klein Ovink, Frans Dik en Henk Smit. Ook een speciaal welkom  voor de wethouder van de gemeente Olst-Wijhe dhr. Cor van de Berg  en voor de voorzitter van Plaatselijk Belang Wesepe dhr. Gerrit Dieperink, afgelopen jaar gekozen tot vrijwilliger van het jaar hier in Wesepe. Gerrit daarvoor nog de hartelijke felicitaties van onze kant.  Een bericht van verhindering is ontvangen van Henk Dijkslag

Dames en heren ik zou willen beginnen om samen met u allen het glas te heffen en samen te toosten op het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Dat het voor iedereen in alle opzichten een goed jaar mag worden. Proost.

Het begin van elk jaar is altijd een moment om kort terug te kijken en ook om vooruit te kijken.

Helaas zijn ons het afgelopen jaar 2 mensen ontvallen:   Begin maart overleed André Lipholt. Bijna 60 jaar lid van onze vereniging. André heeft heel veel gedaan binnen de afdeling handbal in diverse functies, o.a. was hij in de  jaren 80  voorzitter van de afdeling handbal. Rond  5 dec. vervulde hij vaak  de rol van hulpsinterklaas voor de kinderen van SC Wesepe.  Hij was lid van verdienste van onze vereniging en tot het laatst toe betrokken bij het lief en leed van onze club. André werd 82 jaar.   In Juli overleed Jannie Wassink-Harmsen. Ze was  jarenlang een trouw lid van de vaste maandagmiddaggroep o.l.v. Dinie Koops bij de gymnastiek. Ze overleed na een korte periode van ernstig ziek zijn. Ze mocht slechts  66 jaar worden.

Het zal de meesten van jullie al opgevallen zijn: Het afgelopen jaar is de website van sportclub Wesepe geheel vernieuwd. Door ruimtegebrek was dit noodzakelijk. Onder leiding van Marco Revenberg is het een hele mooie site geworden. Ik wil Jolien, Roderik, Herman en Wijnand een groot compliment maken dat de site altijd goed up to date is.

Op sportief gebied waren er gelukkig een aantal kampioenen het afgelopen jaar: Bij de handbal werden de A1 en de B1 kampioen in de veldcompetitie en de C1 en de dames recreanten werden kampioen in de zaal. Bij de voetbal heeft de E1 de bekerfinale gewonnen en de B1 is bijna najaarskampioen maar door de vele afgelastingen van de laatste tijd is het er officieel nog niet van gekomen. Ook bij de tennis waren er kampioenen. De STIPP competitie voor alle tennisclubs in de gemeente Olst-Wijhe leverde voor Wesepe in het damesdubbelspel ook kampioenen op nl. Liset Grootentraast en Ellen Koerhuis. Allen kampioenen van harte proficiat.

Bij de volleybal deden weer 3 teams mee aan de recreantencompetitie van de Nevobo(Nederlandse volleybal Bond): 2 gemengde teams en 1 damesteam. Het damesteam en het 2de mixteam zijn helaas gedegradeerd naar een lagere klasse. Maar zoals Johan Cruijff ooit zei: “elk nadeel heb z’n voordeel”, Nu halverwege de competitie wordt er weer regelmatig gewonnen en draaien alle teams keurig in de middenmoot mee.

De jazzgymnastiek kende voor de zomervakantie nog 4 groepen. Na de vakantie zijn ze opgestart met 3 groepen o.l.v. Rowi Achtereekte, Aniek Middeldorp enHedy Lankreijer. Toen is er ook een  zeer geslaagde kleine uitvoering geweest van de Jazz. De meiden leverden hier een prima prestatie. Het streven is dit jaar mee te doen aan een demogyada, dit is een grote dansvoorstelling door- en voor dansgroepen uit de regio en de beste groepen mogen uiteindelijk deelnemen aan een landelijke demonstratie.

Aangezien er behoefte leek te zijn aan sportactiviteiten in de avonduren voor dames, heeft  de afdeling gymnastiek in het voorjaar een proefserie sport aangeboden aan een groep dames. Uit de evaluatie kwam de wens naar voren om op maandagavond een gevarieerd programma aan te bieden. De onderdelen sport en spel, conditietraining en zumba worden inmiddels beoefend en daar komt dit jaar nog steps en bewegen op muziek bij. Inmiddels zijn er ruim 20 deelnemers en geïnteresseerden zijn altijd welkom voor een aantal proeflessen.  De allerjongste kinderen, vanaf ongeveer 3 jaar krijgen op vrijdagmiddag gym van Inge Wouters. D.m.v. ondersteuning van ouders en een vaste hulp, is Inge in staat op verschillende niveau’s activiteiten aan te bieden. Hierdoor blijven de lessen voor de 5-jarigen ook nog aantrekkelijk.

Tegenwoordig zien we dat kinderen steeds jonger gaan voetballen of handballen, terwijl het voor hun motoriek misschien wel beter is om ze langer op de gymnastiek te houden. Daarom wordt er sinds kort ook een combinatieles gehouden, op dit moment alleen nog voor de meisjes maar het is de bedoeling dit in de toekomst ook voor de voetballende jongens te gaan doen,waarbij de meisjes de beginselen van handbal  aanleren, afgewisseld met gerichte gymoefeningen en spelletjes met als doel de algehele motorische ontwikkeling te bevorderen, wat uiteindelijk het handballen  ook weer ten goede komt. Dit wordt ook gedaan door Inge Wouters op de vrijdagmiddag, daarbij geassisteerd door Elke Berends van de handbal.

Op dit moment is men in de Nieuwe Coers bezig met een aantal aanpassingen. De afdeling gym/volleybal hoopt wat meer bergingsruimte ter beschikking te krijgen en de ruimte voorheen door de peuterspeelzaal in gebruik te kunnen gebruiken als nazitruimte. Dit geeft toch wat meer gezelligheid.

De 2-jaarlijkse uitvoering van de gymnastiek is op 9 juli. Ga gerust een s kijken want er is de laatste jaren altijd iets moois van gemaakt.

De loten van de Grote Club Aktie werden dit jaar verkocht door de afdeling handbal. Ze hebben heel goed hun best gedaan want de netto opbrengst was ruim 1800 euro. De handbal zal dit intern op een goede manier besteden.

De afdeling tennis hield op 14 april weer een avond met als thema: Maak kennis met tennis. O.l.v. tennisleraar Cas Bos maakten 5 mensen kennis met deze sport en 4 daarvan hebben zich inmiddels aangemeld als lid.

Soms ontstaan er dingen in een vereniging op geheel toevallige wijze: Zo ontstond vorig jaar hier op de nieuwjaarsbijeenkomst het damesvoetbal. Hans Ruiter in gesprek met een paar dames, bood aan  bij voldoende mensen wel een paar keer een training te willen geven. Na wat overleg, bellen en sms’en waren er al snel rond de 12 dames gevonden. Dus anderhalve week later de eerste training op een met sneeuw en ijs bedekt trainingsveld. Ze waren er allemaal. En ze bleven trainen en de tamtam werkte snel want er boden zich steeds meer dames aan en inmiddels zijn er 22 dames lid. Een aantal kwam over van de handbal en mede hierdoor heeft de handbal 1 seniorenteam minder in competitie. De dames vonden zelf in Erik Bosch een zeer geschikte trainer en Bernadet Ogink werd leidster. Vanaf dit seizoen spelen ze dapper mee in de competitie.  Arnold Nijland werd shirtsponsor en trakteerde de dames op een hele mooie gezellige feestmiddag , de zogenaamde Ladies voetbalparty, hier in de kantine waar natuurlijk het Weseper zangduo de Annonanno’s niet ontbrak.

Gezellig was het hier ook afgelopen zomer toen de supportersvereniging ons hier de mogelijkheid gaf de wedstrijden van het Nederlands 11-tal te bekijken op een groot scherm. Doordat Nederland de finale haalde konden we hier 7 keer terecht. Het was steeds een gezellige drukte met fraaie oranje verkleedpartijen.

Ook gezellig en geslaagd was de 2-jaarlijkse vrijwilligersavond. Perfect georganiseerd door Mark Achtereekte en Loes Groot Lipman. De ouderwetse verwerping van vroeger herleefde op de Muggert. De meesten gingen met mooie prijzen naar huis. Alleen als je er helemaal niks van kon dan dus niet. Ik ben met lege handen naar huis gegaan.

Bij de voetbal gaan zowel hoofdtrainer Hans Ruiter als de trainer van Wesepe 2 Charl Haulussy de club aan het eind van het seizoen verlaten. Daar waar Charl alles nog wil doen om het piepjonge tweede in de 3de klasse te behouden hoopt Hans zich met Wesepe 1 nog voor de nacompetitie te plaatsen. Verder heeft hij aangegeven dat als hij volgend jaar voor de laatste gezamenlijke training voor de kerstdagen wordt uitgenodigd, hij wederom voor de hapjes zal zorgen. Hans bij deze ben je van harte uitgenodigd. Inmiddels hebben we voor volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer gevonden: Dave Kok uit Deventer voorheen als trainer actief geweest bij de jeugd van Wijhe en als hoofdtrainer van Go Ahead en Sallandia. Voor Wesepe 2 hopen we zeer binnenkort het plaatje rond te hebben. Keeperstrainer Paul van Leeuwen heeft toegezegd ook volgend jaar de keepers te blijven trainen.

Tegenwoordig is ook een lid van onze vereniging regelmatig actief in het betaalde voetbal. Erik Kleinjan wordt bijna wekelijks aangewezen als assistent-scheidsrechter in de Jupilerleague. Erik we hopen dat je de stap naar de eredivisie kunt maken.

Door de komst van het damesvoetbal en doordat er steeds vaker meisjes meespelen in jongensteams is er behoorlijk meer kleedruimte nodig, zeker ook op die momenten dat de handbal nog buiten is. Ook de afdeling tennis zou graag over geschikte kleedruimte beschikken en een eigen toilet. Het afgelopen jaar is er een plan gemaakt waarbij we de verouderde kleedkamers 5 en 6 willen afbreken en naast het opknappen van wat huidige kleedkamers een 4-tal nieuwe kleedkamers willen bouwen tegen het huidige gebouw aan. Kleedkamers die bovendien goed te gebruiken zijn door 2 jeugdteams tegelijk. Bovendien willen we aparte toiletunits maken voor dames en heren en een apart toilet voor de tennis. De tekeningen hebben we opgehangen zodat een ieder hier straks nog eens rustig kennis van kan nemen. Afgelopen december is de officiële subsidieaanvraag, compleet met de nodige tekeningen en andere informatie, bij de gemeente ingediend. We hopen op een positief besluit zodat we in 2012 zullen kunnen beginnen. Het is een heel project waarvoor we de laatste jaren behoorlijk gespaard hebben. We hebben goed kunnen sparen omdat we hier heel veel vrijwilligers hebben die er allemaal voor zorgen dat de kosten laag blijven. Dat doen jullie allemaal samen. Bovendien hebben we de laatste jaren veel trouwe sponsoren aan ons kunnen binden. Wat dat betreft wil ik ook een pluim geven aan de sponsorcommissie, die er ook in deze economisch moeilijke tijden in blijft slagen nieuwe sponsoren te werven. Ook de actie renteloze obligaties van de bouw in 2004, die het afgelopen jaar uitgekeerd is en waarbij ongeveer 2/3de deel(rond €8500,-) geschonken werd aan de club zal voor de nieuwbouw gebruikt worden. Verder hopen we de klus te kunnen klaren met eigen mensen. Ik weet nog dat men voor de vorige verbouwing zich afvroeg: “ zal dat in deze tijd nog wel lukken??bouwen met vrijwilligers?” Nou of het toen gelukt is en ik ben er van overtuigd dat deze generatie leden  weer massaal zijn steentje zal bijdragen. Het stukje wat vervolgens nog tekort komt hopen we als subsidie van de gemeente te ontvangen.

Hoewel we beseffen dat ook de gemeente zal moeten bezuinigen de komende jaren hebben we er toch alle vertrouwen in dat men in sport blijft investeren. Hiermee kom ik ook op het kunstgrasveld. Voorlopig voorzien in 2013. We hopen ook dat de nieuwe raad in de gemeente Olst-Wijhe deze ingeslagen weg blijft volgen zodat ook wij na Wijhe en Overwetering op kunstgras kunnen trainen en spelen. Laatst hebben we met Wesepe 2 een oefenwedstrijd gespeeld bij Overwetering. Die avond hebben we kunnen zien hoe ideaal kunstgras kan zijn. Toevallig was het die avond heel slecht weer met veel regen en wind. Hier in Wesepe moesten de trainingen afgelast worden omdat het hele trainingsveld blank stond en bij Overwetering kon de jeugd met meerdere groepen prima trainen en wij konden daarna zonder problemen de wedstrijd spelen. Je kunt dus inderdaad bijna altijd sporten op een kunstgrasveld!

In juni zal de beslissing vallen in de raad maar het zou zuur zijn als er uitstel of in het ergste geval afstel  zou komen,   temeer wij in het verleden alle begrip hebben getoond dat wij later aan de beurt komen dan de andere 2 verenigingen. Als je een huis bouwt en begint met de fundering(aanleg kunstgras in Wijhe) en vervolgens de muren optrekt(aanleg kunstgras bij Overwetering) moet er vervolgens wel een dak op(aanleg kunstgras in Wesepe) anders is het huis niet af.

Tot slot wil ik me nog richten op de dames van het 1ste handbalteam van Wesepe dat dit jaar onder Miro Stare weer zeer goed presteert. Laatst keken een aantal heren naar de stand op het scorebord: “nou Joop je kunt je verhaal van 2 jaar geleden weer herhalen: daag ze maar weer uit”. 2 jaar geleden lukte het uiteindelijk niet, vorig jaar hebben jullie ook goed bovenin meegedraaid maar was Voorwaarts een maatje te groot, maar dit jaar presteren jullie zeer constant. Gisteravond weliswaar een steekje laten vallen tegen Groessen maar volgende week wacht de belangrijke uitwedstrijd tegen koploper SDOL waar jullie met hele kleine cijfers de eerste wedstrijd van verloren hebben. Dames ga ervoor, al zal er veel op ons afkomen bij promotie, maar het zou geweldig zijn eens een keer de stap naar boven te maken. En.. volgende week zaterdag allemaal aanmoedigen!!

Hierna werden Win Smeenk en Jan Wichems wegens buitengewoon veel verdiensten benoemd tot erelid van Sportclub Wesepe.

Huldiging trouwe leden
25 jaar: Riet v Vilsteren (niet aanw.), Jan Hofman (niet aanw.) en Henk Smit                                                                                                                                                 40 jaar: Meindert Maandag, Jan van Riel, Bé van Gelder, Gejo Rouweler, Jan Wessels, Martin Rienstra, Erik Hillebrand en Joop Middeldorp
50 jaar: Jannie Hogeboom-Olthof

Zie voor foto’s: ‘Drukbezochte nieuwjaarsreceptie op de Muggert’

Leave a Reply