Nieuwjaarstoespraak 2020

Bijgaand nog de nieuwsjaarstoespraak zoals deze gehouden is voor de leden en aanwezigen tijdens de nieuwjaarsreceptie van zondag 5 januari jongstleden

Beste dames en heren,
Iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van sportclub Wesepe. Een speciaal
welkom voor de ereleden Herman Schoneveld, Jan Wichems, Mark Achtereekte en Joop
Middeldorp en de leden van Verdienste Wil Rodijk, Henk Smit, Wijnand Rouweler en William
Roesink.
Fijn dat er weer zoveel leden aanwezig zijn. Een heel aantal van jullie hebben zich
vanochtend weer in het zweet gewerkt tijdens het oliebollentoernooi, waarvan straks de
uitslag volgt. Het wellicht luie zweet wat weer plaats maakt voor een lekker oliebol,
gebakken door Jan Assink. En natuurlijk een drankje in de hand, dat maakt het meteen een
mooi moment om te proosten op het nieuwe jaar en wil ik bij deze iedereen een gezond en
sportief 2020 wensen met veel goede resultaten.
Door te proosten op het nieuwe jaar, sluiten we ook de feestdagen weer af. Deze dagen die
we veelal samen hebben gevierd met familie en vrienden en vaak de sport wat meer op de
achtergrond hebben staan. Dagen waarbij je terug denkt aan geliefden die we voor het eerst
of al langer moeten missen. Helaas moesten we tijdens die afgelopen feestdagen afscheid
nemen van een dierbaar lid, Inie van Gelder. Ze was al 46 jaar lid, vanaf de start van de
afdeling gym en is de club ook toen ze zelf niet meer actief was altijd als niet spelend lid
trouw gebleven.
Verder hebben we in februari afscheid moeten nemen van Henk van de Kraats, die ook al
vanaf zijn 14e lid was en hiervan 15 jaar als vaste back in het eerste heeft gespeeld.
In mei hebben we daarnaast afscheid genomen van lid Martin van ’t Veld. Welke ook al 38
jaar lid was. Ook al woonde hij niet meer in Wesepe, bleef hij ook de sportclub trouw.
Dat leden de vereniging zo lang trouw blijven kenmerkt Sc Wesepe. Je ziet het terug in de
jubilarissen als ook in in het aantal actief spelende leden, welke niet meer in Wesepe wonen.

Sportieve prestaties
De dames van de tennis zijn in de voorjaarscompetitie in 2019 gedeeld eerste geworden. Een
knappe prestatie!
7 december jl. werd Wesepe JO17 officieus kampioen. In een rechtstreeks duel met de
nummer 2, had Wesepe aan een overwinning genoeg om officieel kampioen te worden. Die
wedstrijd werd gelijk gespeeld. De nummer 2 moet nu een inhaalwedstrijd tegen nummer 3
daarom met 11 doelpunten verschil zien te winnen, anders is Wesepe JO17 kampioen.
Verder is het zeker het noemen waard dat de dames 1 van de volleybal onder leiding van
Robert Balk, welke uitkomen in de 4 e klasse op de 1 e plek staan. Met 31 punten uit 8
wedstrijden lijken zij met een verschil van 7 punten op de nummer 2 af te stevenen op het
kampioenschap.

Overige prestaties
De sponsorcommissie heeft afgelopen jaar een knappe prestatie geleverd. Balsponsoren,
bordsponsoren en voor alle teams shirtsponsoren. In totaal de 100 sponsoren gepasseerd.
Het was mooi om daar tijdens een koude donderdagavond op 7 november aandacht aan te
besteden. De hele omnivereniging bij elkaar met de shirt en trainingspaksponsoren om de
middenstip.
Ook mooi dat de vrienden van Sportclub Wesepe, met bijbehorende commissie ook nieuw
leven is in geblazen. Met die bijdrage is op 4 februari wel een hele bijzondere gast, namelijk
Johan Derksen uitgenodigd. De kaarten hiervoor zijn inmiddels uitverkocht.
Tevens kunnen we nu echt zeggen dat de nieuwe website staat!! Er is hard aan gewerkt door
Koen Boerkamp, Jos Tiebot en Yvonne van Essen. De informatie is zoveel als mogelijk weer
up to date en hopelijk worden er weer veel nieuwsitems geplaatst, zodat de website ook
veel bezocht gaat worden.
Als laatste vernam ik dat wij als sportclub hebben bijgedragen aan het Weseper woord van
het jaar. -Oldtimer cultuur- De oorsprong van dit woord is hier in de kantine ontstaan. En wel
op de donderavond. Ze noemen zichzelf de oldtimers, houden van een potje voetbal, maar
nog meer van de gezellige nazit. Vieren sinterklaas samen en zijn daarbij dus een gezellige
hechte groep geworden. En dat valt op, daar wil je bij zijn, daar heerst het verenigingsgevoel.

Jeugd
Van de oldtimers gaan we naar de jeugd. We zien afgelopen jaren het aantal jeugdleden bij
de handbal en voetbal dalen. De teams zijn erg krap en er ontbreken soms ook voldoende
spelers/speelsters in een bepaalde leeftijdscategorie, waardoor er meerdere leeftijden bij
elkaar in 1 team komen. Om te kijken naar oplossingen vinden er wel eens gesprekken met
buurtverenigingen plaats, maar tot nu toe heeft dat niet het gewenste resultaat. Natuurlijk is
het ook het mooiste als we een eigen jeugdafdeling kunnen behouden, maar het houdt
absoluut niet over.
Gelukkig zien we bij de gym/jazz dat daar de jongste jeugd weer toeneemt. Ook al moesten
we stoppen met de ouder/kind gym, ivm te weinig animo, is er wel een extra jazzgroep
bijgekomen.

Gebruikers de Muggert
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van de jeugd van GAE. Waar vorig
seizoen de JO15 en JO13 hun thuiswedstrijden op ons sportpark speelden, hebben zij er nu
voor gekozen om alle jeugd op 1 plek bij SV Twello onder te brengen. Begrijpelijk, maar
uiteraard jammer voor ons. Nu spelen ze alleen nog sporadisch een jeugdwedstrijd of een
wedstrijd met de beloften op ons mooie sportpark.
We hebben dit jaar ook nieuwe gebruikers kunnen verwelkomen en wel de Survival Wesepe.
Ze hebben het stuk bos naast de tennisbaan en handbalveld ingericht met allerlei hindernissen en zo is er een mooi trainingsbos ontstaan. We zijn heel blij dat ze ook een
nieuwe start aan de survivalrun gaan geven en dat zij dat vanaf de Muggert doen. We zijn in
goed overleg aan het kijken hoe we hen kunnen helpen om hier zoals ze dat ook gewend
waren vanuit het dorp een prachtig evenement van kunnen maken.

Geclusterd voorzieningen hart Wesepe
Volgens afspraak heeft de stuurgroep een adviesrapport ingeleverd bij de gemeente. In
grote lijnen is het advies om de verschillende functies te clusteren in het hart van Wesepe,
rondom de kerk en het Wapen van Wesepe. De buitensport blijft in dat advies op de
Muggert. Dit scenario wordt nu verder concreter uitgewerkt en ook worden er gesprekken
gepland met de gemeente. De optie voor een volwaardige sporthal staat nog steeds open,
maar zal aantoonbaar exploitabel moeten zijn.

Tennis
De amateurtak van de tennis heeft het landelijk lastig en dat is in Wesepe niet anders.
Gelukkig is er nog steeds een damesteam actief welke ook competitie speelt en dus gezien
hun gedeelde eerste plek ook niet onverdienstelijk. Ook lijkt de dynamic tennis welke
afgelopen jaar onder de vlag van ‘kom van de bank’ heeft plaats gevonden een succes te zijn.
Binnenkort vinden er weer gesprekken plaats met kleine buurtdorpen die met dezelfde
dalende ledenaantallen te maken hebben in de hoop dat ze wat voor elkaar kunnen
betekenen.

Handbal
Vlak voor de zomer kwamen de handbaldames zonder trainer. Aangezien er de nodige
ervaring actief is binnen de vereniging werd er gelukkig een oplossing gevonden met Jolien
Koerhuis, Marjolien Roesink en Dorien Wolterink. Ieder van hen neemt een deel van de
training dan wel coaching op zich en ook al kan het nog alle kanten opgaan, heeft dames 1
toch al de nodige punten weten binnen te halen.
Verder zien we bij de handbal een verschuiving van veldcompetie naar beachhandbal. De b1
heeft al zeer verdienstelijk aan de beachveldcompetitie meegedaan. Dit jaar zullen meerdere
teams hieraan mee gaan doen. Het zou daarom ook mooi zijn als we zelf een beachveld
weten te creëren op de Muggert, waar we onze thuistoernooien in Wesepe kunnen spelen.
De meiden van de B1 hebben allemaal deelgenomen nadat ze de handbalmasterz hadden
gehaald aan een korte cursus voor jeugdscheidsrechter. Ze fluiten nu onder de begeleiding
de jongste jeugdwedstrijden.

Gym/volleybal
In juni vond de grote uitvoering weer in de Nieuwe Koers plaats. Met een mooi en
afwisselend aanbod konden alle gym en jazz leden weer laten zien, wat zij afgelopen seizoen
hadden geleerd. Aan het einde van de uitvoering maakte Romy Kleine Schaars bekend dat
ze, na vele jaren, ging stoppen als jazz instructrice. Dor een nieuwe baan in combinatie met
een nieuwe opleiding paste het niet meer in het schema om daar 2 avonden in de week jazzlessen bij te geven. Gelukkig heeft het bestuur met 2 opvolgsters Savanna en Dana de Weerd weer invulling gegeven aan de lessen.
De volleybal weet zich ondanks de blessures nog steeds met in totaal 5 teams staande te
houden. Dit kan alleen doordat voor elkaar wordt ingevallen en geholpen!

Voetbal
Afgelopen november heeft de huidige trainer, Maikel Jansen of Lorkeers, te kennen gegeven
zijn aflopende contract niet te willen verlengen. Hij wil volgend jaar wat meer tijd vrij maken
voor zijn gezin en heeft daarom besloten een stapje terug te doen. Er moest daarom op zoek
naar een nieuwe trainer. Er waren weer mooie sollicitanten. Uiteindelijk is de keuze gevallen
op Jeroen Veldwijk als nieuwe trainer. Jeroen heeft als speler hoog gevoetbald, onder
andere bij Koninklijke UD en Rohda Raalte. Daarvoor heeft hij ook nog een aantal maanden
wij Wesepe getraind. Als trainer is hij actief geweest bij SV Terwolde en Haarle. We hebben
er vertrouwen in met Jeroen een ambitieuze en enthousiaste trainer te hebben aangesteld.
Problemen met invullen bestuursfuncties
Bij het voetbalbestuur lopen we er tegenaan dat het erg lastig is om de vacante
bestuursfuncties in te vullen. Zo is er nog steeds geen opvolger gevonden voor Joop
Midddeldorp, die in 2017 de voorzittershamer heeft neergelegd. Nu stopt Koen Vossebelt en
ook daar is nog geen vervanger voor gevonden. Ondanks dat er al verscheidene personen
benaderd zijn. We willen dan ook alle leden oproepen om hier goed over na te denken. We
hebben een bestuur nodig met enthousiaste mensen om alles goed draaiende te kunnen
houden. Lijkt dit je wat, of ken je iemand die je geschikt lijkt? Neem hiervoor contact op met
één van de bestuursleden.

Koen Vossebelt wordt hierna gevraagd om even buiten bij zijn zoon Daan te kijken en de
nieuwjaarstoespraak wordt even stopgezet om een extra algemene ledenvergadering te
beleggen. Hierin wordt Koen Vossebelt voorgedragen als lid van verdienste voor al zijn werk
wat hij afgelopen jaren heeft gedaan. Alle leden stemmen hiermee in. Waarna Koen weer
terug wordt geroepen en een oorkonde en felicitatie ontvangt als lid van verdienste. Hij
wordt bedankt voor zijn inzet als leider van het eerste, werk in de supportersvereniging,
trainer bij de jeugd, kantinediensten, bestuursfunctie tijdens de grote verbouwing en
hetgeen waar hij nu mee stopt voor zijn werk in het voetbalbestuur.

Waarna de jubilarissen worden gehuldigd en gefeliciteerd:
50 jaar: Erna Middeldorp-Jalink
Joop Amelink
40 jaar: Arjan Klein Ovink
25 jaar: Miranda Assink-Middeldorp
Ellen Duchateau-Middeldorp

Fieke Vrielink
Ineke Kolkman
Bertus Kerkmeijer
Rudi Kleine Schaars
Bram Lugtenberg
Ronald Wichems
Danny Harmsen

Tot slot: Het afgelopen jaar was op het sportieve vlak weer erg geslaagd. Dit was natuurlijk
niet gelukt zonder de inzet van onze leden, scheidsrechters, leiding, diverse commissies en
alle overige vrijwilligers. Wij bedanken dan ook iedereen voor hun onmisbare bijdrage en
daarom kunnen we terugkijken op een mooi 2019!