Nieuwsbrief Vrienden van Sportclub Wesepe 2019 (1)

Met deze nieuwsbrief willen wij u als Vriend van Sportclub Wesepe informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de vrienden van Sportclub Wesepe.

Van de Sponsorcommissie:

De Vrienden van Sportclub Wesepe zijn ontstaan vanuit de activiteitencommissie.
De activiteitencommissie heeft in 2018 aangegeven niet meer verder te willen gaan.
Op dat moment stonden er geen nieuwe commissieleden op. De verantwoordelijkheid van de Vrienden heeft tijdelijk bij het algemeen bestuur van de Sportclub gelegen.
De nieuwe sponsorcommissie heeft het stokje tijdelijk overgenomen en gaat vanuit de sponsorcommissie kijken naar nieuwe leden. Vanuit de sponsorcommissie is Henk Dijkslag het aanspreekpunt.
De bedoeling is dat wij in het seizoen 2019/2020 weer een nieuwe commissie vormen.

Het liefst 1 persoon uit alle afdelingen. Een commissielid moet wel vriend zijn.
Het huidige bestand aan vrienden bedraagt 38 personen. (Hier is de bijdrage in januari
2019 geïncasseerd ). Henk Dijkslag heeft inmiddels 37 nieuwe Vrienden gevonden, een geweldige prestatie.

Om alles gelijk te laten lopen is het de bedoeling om voor het seizoen 2019/2020 de bijdrage van € 30,00 te incasseren in de maand december 2019.

Van de penningmeester:
Er zijn de laatste 2 jaar geen activiteiten meer georganiseerd, waardoor er een buffer is opgebouwd. Hier kan de nieuw te vormen commissie mee aan de slag.

Doelstelling:
Door middel van een donatie van € 30,00 per jaar steunt elk Vriend van Sportclub Wesepe de aanschaf van speelattributen die buiten de reguliere begroting van de club vallen.
Tevens zullen wij proberen om een activiteit te organiseren. (Hierbij is de inbreng van de Vrienden van groot belang).

Activiteiten:
Heeft u als Vriend en idee over aanschaf van spelmateriaal voor de Jeugd of een activiteit laat het ons dan weten. Wij zullen dan beoordelen of dit haalbaar is.
Mogelijke activiteiten zijn een sportquiz of een spreker of een clinic.

Ideeën kunnen digitaal bij Henk Dijkslag j.h.dijkslag@home.nl worden doorgegeven.

 

 

Aanmelden als Vriend:
Dit kan middels een formulier op de website of middels een formulier te verkrijgen bij Henk Dijkslag.

Eerste actie van De Vrienden van Sportclub Wesepe:
Zoals een ieder inmiddels misschien gezien heeft, hangen er 4 schermen in de kantine van Sportclub Wesepe.

Wij als Vrienden willen 1 scherm aanbieden aan het bestuur van Sportclub Wesepe.

Via deze nieuwsbrief hebben wij u ingelicht over de gang van zaken en hopen verder op een sportieve samenwerking.

Namens de Vrienden van Sportclub Wesepe,

voorlopig waargenomen door de sponsorcommissie.