Opgave KNLTB-voorjaarscompetitie uiterlijk 7 december aanstaande

Afgelopen jaar heeft er wederom een damesteam meegedaan aan de districtscompetitie van de KNLTB; ook in het voorjaar van 2013 zal weer gestreden worden. Je kunt meedoen met het bestaande damesteam, maar je kan ook opstarten met een ander team. Geef je uiterlijk 7 december op bij Liset, tel. 0570 – 53 04 57 of via de mail: markliset@hetnet.nl.

Zie www.knltb.nl voor meer informatie over de KNLTB-voorjaarscompetitie.