SC Wesepe zoekt mensen!

SC Wesepe draait al jaren door alle actieve inzet van vele vrijwilligers. Het bestuur van SC Wesepe is op zoek naar mensen om alle functies ingevuld te blijven houden. Ben je geïnteresseerd in één van onderstaande functies, neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar info@sportclubwesepe.nl Mocht je iemand geschikt vinden, schroom dan ook zeker niet om zijn of haar naam door te geven aan één van de bestuursleden. Zij kunnen dan contact opnemen met de betreffende persoon. Het gaat om de volgende functies:

 

Voorzitter voetbal

Na het vertrek van Joop Middeldorp is het bestuur er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden. Daarom wordt er nog steeds gezocht naar een opvolger. Als voorzitter van de afdeling voetbal horen onderstaande punten tot het takenpakket:

 • Voorzitten van de vergadering van het voetbalbestuur
 • Contact met sponsorcommissie
 • Contact met kantinecommissie
 • Plaats in het Algemeen bestuur
 • Leiden Algemene Ledenvergadering gedeelte Voetbal
 • Aanspreekpunt algemene zaken
 • Verbinden
 • Proces betaalde krachten (trainers)
 • Contact gemeente
 • Verder voorkomende werkzaamheden
 • Meedraaien bestuursdiensten 1e elftal

 

Wedstrijdsecretaris

Onlangs is Koen Vossebelt na vele jaren gestopt als wedstrijdsecretaris. Ook voor hem is nog geen opvolger gevonden. Zie onderstaand een korte opsomming van het takenpakket van de wedstrijdsecretaris:

 • Elke donderdagavond in overleg met de leiders de teamindeling maken voor het komende weekend
 • Elftalindeling maken aan het begin van het seizoen
 • Scheidsrechtersplanning voor alle wedstrijden
 • Aanspreekpunt bij wedstrijdwijzigingen / wijzigingsverzoeken. Ook regelen dat kantinecommissie geïnformeerd is. Wijzigingsverzoeken via Sportlink uitzetten. Contacten zoeken met andere verenigingen en teams informeren.
 • Contactpersoon voor de consult
 • Aanspreekpunt voor de trainers van de selectie
 • Meedraaien bestuursdiensten 1e elftal

 

Bestuurslid voetbal SC Wesepe

Wil je wel meedraaien in het bestuur van SC Wesepe maar zijn de twee bovenstaande functies net niet de functies die jou wat lijken? Neem dan ook contact op met één van de bestuursleden! Ze komen dan graag met jou in contact om de opties te bespreken. Het bestuur van SC Wesepe staat er zeker voor over om bepaalde taken te herverdelen. Mogelijk kan jij dan het bestuur komen versterken door de werkzaamheden bij één van de huidige bestuursleden weg te nemen zodat hij zijn handen vrij krijgt voor andere werkzaamheden.

Entree bij thuiswedstrijden van Wesepe 1

SC Wesepe zoekt ook mensen die bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal bij de entree willen zitten in het huisje voor de kaartverkoop / verkoop van de verloting. Een uur van te voren van de thuiswedstrijden van SC Wesepe ben je aanwezig en neem je je positie in, in het entreehuisje. Vervolgens probeer je zoveel mogelijk loten te verkopen en als de wedstrijd gestart is, verricht je de verloting en hang je de winnende loten op. Deze functie wordt momenteel ingevuld door geblesseerde Wesepe 1 spelers en we zoeken mensen die dit ook (af en toe) willen doen. Lijkt dit je wat, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Groeten,

Voetbalbestuur SC Wesepe

Danny Harmsen, Michael Schotman, Rik Middeldorp, Karen Kloet, Richard Flierman, Joost Jalink