Vrienden van Sportclub Wesepe

Vrienden van SC Wesepe

Spelregels Vrienden van SC Wesepe

De vrienden van SC Wesepe, opgericht op 1 september 2015, heeft als doel het financieel ondersteunen van activiteiten en middelen van SC Wesepe die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Het doel van dit initiatief is om nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren voor leden en niet-leden. Kortom voor iedereen die SC Wesepe een warm hart toedraagt.

1. Vriendschap

Je wordt vriend van SC Wesepe door je aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 30,- te betalen. Je bent een vriend van Wesepe voor de duur van een verenigingsjaar, lopende van 1 juli t/m 31 mei en dit wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
De minimale leeftijd voor een vriendschap is 18 jaar en deelnemen aan de activiteiten is op eigen risico.

Aanmeldformulier Vriend van SC Wesepe

2. Wat kan je als Vriend van Wesepe verwachten? Bijvoorbeeld:

  • Extra activiteiten zoals een FIFA toernooi, seizoensafsluiting, kinderactiviteiten
  • Extra bestedingen, zoals materialen om te kunnen spelen of te sporten
  • Jouw naam zal op het bord Vrienden van Wesepe in sportkantine de Muggert zichtbaar zijn.

Heb je leuke ideeën? Laat ze weten aan iemand van het algemeen bestuur of mail ze naar info@sportclubwesepe.nl. In het algemeen bestuur zal het besluit worden genomen of de aanvraag of het idee kan worden uitgevoerd.

3. Financiën

De geldmiddelen van de Vrienden van Wesepe bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en niet-leden. Iedere vriend is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 30,-. De jaarlijkse bijdragen worden in de laatste week van mei per machtiging geïncasseerd.

  • Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
  • De overeenkomst eindigt als je als ‘Vriend van SC Wesepe’ komt te overlijden.
  • Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden blijf je vriend tot het einde van de maand mei en blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Wil jij Vriend van SC Wesepe worden? Vul dan onderstaand formulier in:

Uw voornaam

Uw achternaam

Straat

Postcode

Plaats

Uw email

Telefoonnummer

Geboortedatum

IBAN-rekeningnummer

Datum van vandaag

Ja, ik word Vriend van Sportclub Wesepe: