Speler van het 5e voetbalelftal is de Sallandse Boer 2015.

Martijn van de Berg

Martijn van den Berg (35 jaar) uit Olst is tijdens Stöppelhaene de Sallandse Boer. Martijn is tijdens de Roggemaaiersdag op 18 juli gepresenteerd als het mannelijke visitekaartje van Stöppelhaene én als het gezicht van de hedendaagse agrarische sector. Hij volgt Ton Groote Wolthaar op, de Sallandse Boer van 2014.

Martijn is getrouwd met Yvonne. Ze hebben een dochter van 1 jaar. Hij heeft samen met zijn ouders een bedrijf met ongeveer tweehonderd melkkoeien. Na zijn studie heeft hij in combinatie met het werk op het bedrijf vier jaar bij een bank gewerkt, onder andere als relatiebeheerder in de agrarische sector. Nadat in 2007 de stal werd uitgebreid, is hij volledig thuis op de boerderij gaan werken. Martijn vervulde diverse bestuursfuncties. Zo heeft hij in de jongerenraad van Friesland Campina gezeten, zat hij in de ondernemingsraad van de Rabobank en was hij van 2004 tot 2014 bestuurslid van LTO Salland, de laatste jaren als secretaris. In zijn vrije tijd mag Martijn graag een potje voetballen en hardlopen.