Wijziging samenstelling bestuur afdeling tennis

Met ingang van woensdag 14 april is Jetty Boerkamp als bestuurslid afgetreden.  Marleen Grotentraast heeft voorlopig haar plaats ingenomen. Tijdens de aankomende ledenvergadering zal Marleen officieel voorgedragen worden als bestuurslid.