Contributie-inning aangemelde leden vanaf 1-10-2017

Omstreeks 30 december a.s. zal de contributie-inning plaatsvinden voor leden die zich na 1 oktober 2017 hebben aangemeld of die een wijziging in het lidmaatschap hebben doorgevoerd. Dit is de contributie t/m 31 december 2017.

De volgende halfjaarscontributie-inning zal omstreeks 1 maart 2018 plaatsvinden.
Thijs Middeldorp (ledenadm.)