Contributie inning

Vandaag heeft de contributie inning van nieuwe leden tot 31-12-2011 plaatsgevonden.
Afschrijving vindt plaats op 30-12-2011.
Iedereen bedankt voor het vlotte verloop van de inning nu en in het verleden.
De volgende contributie inning vindt omstreeks 1 maart plaats.
Fijne Feestdagen en een goed 2012 toe gewenst.
Herman