De complete nieuwjaarstoespraak van voorzitter Heleen Flierman

Beste dames en heren,

Iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van sportclub Wesepe. Een speciaal welkom voor de ereleden Herman Schoneveld, Jan Wichems en Mark Achtereekte en de leden van verdienste Wil Rodijk, Henk Smit en William Roesink. Ook een speciaal welkom voor Jan Schepers, voorzitter van Plaatselijk Belang Wesepe. Bericht van verhindering hebben we ontvangen van lid van verdienste Wijnand Rouweler en algemeen bestuurslid Heidi Ruiterkamp.

Hier sta ik dan, voor diegene die mij nog niet kent, Heleen Flierman en voor het eerst in de geschiedenis van Sportclub Wesepe de vrouwelijke voorzitter. Waarbij Flierman natuurlijk geen onbekende naam is ben ik niet van oorsprong een Wesepenaar, maar getrouwd met een “Middelaar” en voel ik mij en ik denk dat ik dat ook ben, echt een Wesepenaar met inmiddels een rood-geel hart, zoals ze dat hier zeggen. Is dit een voorbode van het nieuwe feminisme? Nee hoor, in de krant stond laatst dat al vele vrouwen in het land inmiddels mij voorgaan en ik ben ook niet van plan om het prachtige sportcomplex een roze tint te geven. Dus dat zal nog wel meevallen. En ik moet eerlijk bekennen dat als zich afgelopen jaar een andere voorzitter had aangediend, dan had ik hier waarschijnlijk niet gestaan. Maar hoe het dan ook soms kan gaan, ik sta hier nu wel en ik moet zeggen zoals Joop in de laatste ledenvergadering met trots afscheid heeft genomen van zijn functie als voorzitter, ik hier nu met enige trots sta.

Aangezien jullie nu allemaal nog volle glazen hebben, wil ik nu alvast proosten op het nieuwe jaar en iedereen een gezond en sportief 2018 met veel goede resultaten wensen!

Bestuurswissels
Door onder andere het vertrek van Joop, waarop ik later nog terug zal komen, zijn er bestuurlijk gezien weer wat wissels geweest. Ik houd het hier even bij het algemeen bestuur. Karen Kloet is vanuit de voetbal toegevoegd aan het algemeen bestuur, Evelien Dommerholt draait mee vanuit de handbal en Marlene Wiggers vanuit de afdeling gymnastiek/volleybal.

Overledenen
Helaas moesten we ook dit jaar weer afscheid nemen van een aantal dierbare leden. In februari overleed ons lid Gerrit Bouwmeester. Dit jaar 50 jaar lid. Hoewel hij zelf nooit actief gevoetbald heeft was Gerrit tot aan zijn verhuizing naar de Boskamp vele jaren trouw de 12de man van ons vlaggenschip. Samen met de spelers naar de uitwedstrijden en na afloop samen een paar biertjes drinken. In april overleed Jan van Riel, Jan was een trouw supporter van onze club en daarnaast een loyaal shirt- bord- en scorebordsponsor. Voor een klus op de Muggert bood Jan vaak een helpende hand. In juli overleed Hans Holthuizen, Hans is van 1990-1996 voorzitter geweest van onze sportclub. Hij was sinds 3 jaar geen lid meer van de sportclub.

In September 2017 overleed Mans Bennink, Mans was actief als speler en leider. Tot aan zijn ziek worden was hij nog bijna wekelijks actief als verenigingsscheidsrechter. In onze gedachte zijn we nog bij hen, net zoals bij diegene waarvan we persoonlijk afgelopen jaar of al eerder afscheid van hebben moeten nemen.

Kampioenen
Naast het verdriet was er ook blijdschap en werd er gelukkig ook dit jaar een tweetal kampioensfeestjes gevierd. Het damesteam van de volleybal, wat uitkomt in de recreantencompetitie, werd in de eerste helft van het jaar kampioen in de B-Poule, en spelen hierdoor vanaf september in de A-poule. Bij de pupillen is dit jaar Wesepe JO9 kampioen geworden in de najaarscompetitie. Beide teams van harte gefeliciteerd met dit resultaat.

Als we nu naar de standen kijken, hopen we nog wel een aantal kampioenen te krijgen bij zowel de volleybal, handbal als de voetbal. Ik noem de JO11, die pech had met afgelaste wedstrijden, heren 3 voetbal, welke in kalenderjaar 2017 geen enkele wedstrijd verloor. Bij de volleybal is het nog spannend bij de dames senioren welke nog maar 1 jaar actief zijn bij de volleybal. Bij de handbal zijn dat dames 2, C1 zowel in de zaal als op het veld, D1 op het veld en de F1 in de zaal. Dus doe allemaal nog even je best en dan horen we hopelijk nog regelmatig wat getoeter in het dorp, maar daarover dan volgend jaar meer.

Naast de teamkampioenen, hebben we ook 1 grote kampioen in ons midden en dat is Joop Middeldorp. Waarna Joop de Gouden speld van de KNVB krijgt uitgereikt van Arie Oeseburg en benoemd werd tot erelid van Sportclub Wesepe en daarbij behorende oorkonde in ontvangst heeft genomen.

Ontwikkelingen sportclub
Ik zal eerst nog wat vertellen over de algemene zaken die op dit moment lopen, waarna ik de verschillende afdelingen kort langs zal gaan.

Alcoholconvenant
Zoals we hier zitten, hebben de meesten wel een drankje in de hand. Al een aantal jaar is voor Nederland de regel “Niks onder de 18” ingevoerd. In de gemeente Olst-Wijhe geldt de campagne “Pilsie op z’n tied, maar onder de 18 niet”. Als sportclub zijn wij ook aangesloten bij deze campagne en hebben wij zelf al best veel maatregelen genomen. Zo schenken we op de zaterdag geen alcohol meer, werken we met grote evenementen zoals sixesday met bandjes en zijn barmedewerkers geïnstrueerd. Afgelopen seizoen zijn we meerdere keren door een mysterie kid bezocht. Helaas heeft deze ook nog een aantal keren een drankje weten te bemachtigen. Het voorstel ligt er om ook dit seizoen nog weer door mysterie kids bezocht te worden. Dus voor alle barmedewerkers geldt: blijf alert en vraagt een jongere een drankje, vraag naar het id!

Sportdorpen Olst-Wijhe
Vanuit sportdorpen Olst-Wijhe, het gemeentelijke initiatief waarbij het doel is om meer inwoners ook meer aan het sporten te krijgen, is het initiatief gestart om te starten met Walking football. Dit is voetbal waarbij niet mag worden gerend, er zijn geen keepers en er is geen buitenspelregel. Wesepe is hier ook bij betrokken. In April wordt er een evenement georganiseerd in de gemeente om de verenigingen kennis te laten maken met Walking Football.

Geclusterde voorzieningen hart Wesepe
In 2008 en 2009 is door de gemeente Olst-Wijhe een onderzoek gedaan om te kunnen bepalen waar in Wesepe het zwaartepunt van de voorzieningen zou moeten komen te liggen. Diverse plaatselijke verenigingen en instanties zijn hier toen bij betrokken geweest. Conclusie hieruit was dat de omgeving bij de het Wapen van Wesepe en de Nicolaaskerk aangemerkt zou kunnen worden als voorzieningenhart. Het Wapen van Wesepe werd toen door de gemeente gekocht, met als voornaamste doel: behoud van de thuishaven voor de diverse verenigingen en als ontmoetingsplek voor de bevolking. Inmiddels een heel aantal jaren verder zijn de gesprekken om dit voorzieningenhart opgepakt. Waarbij nu als eerste aanleiding de A. Bosschool was, waar sprake is van leegstand en een verouderd gebouw. Als Sportclub zijn wij ook bij deze gesprekken betrokken. Wat zou voor Sportclub Wesepe en voor het dorp wenselijk en mogelijk zijn om de voorzieningen voor sport, ontmoeting, kinderopvang en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Deze gesprekken zijn nog in de oriënterende fase en er zal worden gekeken naar haalbaarheid en draagvlak en verschillende scenario’s worden onderzocht.

Vrijwilligersenquête
Inmiddels hebben 108 personen de enquête ingevuld, welke digitaal verspreid is, via Facebook, nieuwsbrief en in de diverse Whatsapp-groepen. De enquête is bedoeld om op een laagdrempelige manier bij alle leden, maar ook de ouders van leden uit te vragen wat ze voor de sportclub zouden kunnen betekenen. We hopen hiermee juist datgene eruit te krijgen, waar we nu nog geen zicht op hebben. Iemand die het leuk vindt om bijvoorbeeld kantinedienst te draaien of een activiteit te organiseren. Op deze manier speel je in op iemand zijn talenten, wat nu wellicht niet altijd bij ons in beeld is. Daarnaast zien wij vrijwilligerswerk ook echt als noodzaak om de club draaiende te houden. Aan iedereen die dit nog niet heeft gedaan en dat zijn er best nog veel, wil ik nadrukkelijk vragen of zij de enquête in willen vullen. Het kost maar 2 minuten van je tijd. Op dit moment zijn wij bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe mensen voor de activiteitencommissie. Deze commissie zal zoals het er nu uitziet in een wat andere vorm doorgaan, want uit de evaluatie is gebleken dat een aantal activiteiten zeer geslaagd waren, maar bij een aantal activiteiten was de belangstelling zeer minimaal. We zoeken mensen die het leuk vinden om op verzoek van het bestuur, maar mag uiteraard ook op eigen initiatief een activiteit willen en kunnen organiseren.

Volleybal
Het damesteam en de twee mixteams die uitkomen in de hoogste poule van de recreantencompetitie kampen helaas met meerdere geblesseerden en rouleren onderling wat af. Ze draaien desondanks goed mee.

Gelukkig gaat het qua bezetting heel wat beter met het damesteam in de seniorencompetitie, welke na 1 jaar spelen helemaal op elkaar zijn ingespeeld. Er wordt vol enthousiasme getraind onder leiding van hun trainer.

Jazz
Het afgelopen jaar is er weer fanatiek getraind bij de afdeling Jazz. Daar draaien 4 groepen meiden welke trainen op de woensdag of de vrijdag. In mei hebben zij een prachtig optreden gegeven tijdens De Oranjefeesten op de Eikelhof, waar zij mooie en veelzijdige dansen hebben vertoond.

Gymnastiek
Binnen de veelzijdige afdeling Gymnastiek, is er voor een ieder wat wils.

Op maandagmiddag komen er vele dames naar De Nieuwe Coers om te sporten. ’s Avonds is het de beurt aan de avond fitgroep. Het afgelopen jaar zijn de dames hard aan het werk gezet. Door de wekelijks roulerende leiding en hun eigen specialisme, is er weer veel variëteit in de lessen. Uiteraard zijn er ook mannen welkom, kom dus gerust een aantal keer meetrainen!

Op vrijdagmiddag hebben de kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar zich weer sportief vermaakt. In mei hebben zij hun officiële nijntje Beweegdiploma van de KNGU behaald welke afgelopen jaar voor de derde maal in Wesepe is afgegeven. Daarnaast hebben zij geschitterd tijdens de tweejaarlijkse Grote Uitvoering van de gymnastiek en jazz.

Alle gym- en jazzgroepen lieten zich van hun beste kant zien tijdens deze uitvoering in juli met als thema ‘sprookjes’. De jongste jeugd liet voornamelijk zien dat springen, klauteren en klimmen een lust voor het oog kan zijn en de diverse jazzgroepen hadden veel werk gemaakt van de meest spectaculaire en uiterst beweeglijke dansen. Daarnaast was er een bewonderenswaardig gastoptreden van de springgroep uit Diepenveen welke een interactieve voorstelling gaven.

Tennis
Vorig jaar is het tennisbestuur in afgeslankte vorm verder gegaan. Met de technische commissie verdelen we de vrijgekomen taken, zodat het voor allen te behappen blijft.

De prachtige tennissport in Nederland heeft het erg moeilijk en dan met name de amateurtak. Want ondanks de mooie resultaten in de Davis-cup en de prestaties van Robin Haase en Kiki Bertens dalen de ledenaantallen de laatste jaren fors en zo ook helaas in Wesepe. De bezetting van onze prachtige tennisvelden wordt hierdoor steeds minimaler. Er wordt gekeken naar samenwerking tussen andere verenigingen in de omgeving, maar zelfs dan blijkt het lastig om iets op touw te zetten.

Op dit moment kan er i.v.m. de te natte weersomstandigheden niet meer getennist worden op de Muggert. Een damesteam neemt tijdens deze “winterstop” nog wel deel aan de districtscompetitiewedstrijden. Hierbij wordt er gespeeld in verschillende tennishallen in Oost-Nederland en er wordt gespeeld op tijd, dus niet om gewonnen sets.

De tennis kan nog voor diverse onderdelen nieuwe leden gebruiken. Zo wordt er op de woensdag- en donderdagavond op basis van een planning getennist en wordt er op vrijdagavond 19 januari in de tennishal van Ramele onderlinge wedstrijden gespeeld, waar ook introducés welkom zijn. Ook kunnen al bestaande leden van de sportclub gebruik maken van de zomertennis.

Helaas is de STIPP-Cup 2017, de gemeentelijke kampioenschappen van Olst-Wijhe, dit jaar om verschillende redenen niet doorgegaan. Gekeken wordt of er de komende jaren met andere sponsoren een doorstart kan worden gemaakt onder een nieuwe naam “Overweg-Cup”. Want naast het feit dat er op sportief vlak een aantal avonden rond het Muggerthuisje veel te doen is, blijft er ook financieel gezien ieder jaar een mooi positief resultaat over!

Handbal
Bij de jeugd is iedereen inmiddels gewend aan de nieuwe speelwijze en draaien alle teams goed mee. Er wordt met plezier getraind en we kunnen de tijd niet vooruit kijken om het gat met de senioren steeds wat kleiner te zien worden. Een heel aantal trainers volgen allerlei modules van de HT2-cursus.

De senioren en recreanten begonnen met krappe teams, maar door het terugkomen van dames die geblesseerd waren of zwangerschapsverlof hadden, zitten we nu goed in de speelsters. Waarbij we jaren ruim voldoende keepers hadden, hebben we hierin nu wel wat krapte en zoeken we vooral voor de recreanten nog een vaste keeper.

Marjolien Roesink heeft te kennen gegeven volgend jaar weer als speelster in de hoofdmacht te willen acteren. We zijn heel blij met de bereidwilligheid en inzet van Marjolien afgelopen 2 jaren, maar we zijn nu dus weer actief op zoek naar een opvolger voor haar. De eerste gesprekken zijn geweest echter liggen de trainers niet voor het oprapen en lijkt het nu soms meer, dat je als vereniging bij een trainer op sollicitatiegesprek komt.

Voetbal
Het jeugdvoetbal is vanaf dit seizoen gestart met de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Na een uitvoerig onderzoeks- en aanlooptraject spelen de onder 8 en onder 9 pupillen vanaf dit seizoen 6 tegen 6 wedstrijden op een bijna kwart veld.

Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen zij vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan op de belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen.

In plaats van met scheidsrechters wordt er bij de pupillen met spelbegeleiders gewerkt. Zij grijpen alleen in als de spelregels onjuist worden toegepast. De eindstanden worden wel bijgehouden, maar niet gepubliceerd. Volgend seizoen zal een vervolg aan de nieuwe wedstrijdvormen worden gegeven bij de oudere jeugd.

De totale invoering van de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal wordt dus gespreid over twee seizoenen. Zodoende krijgen clubs voldoende de tijd om de veranderingen zorgvuldig door te voeren binnen hun vereniging.

Afgelopen jaar was ook het laatste jaar dat we in Wesepe JO19 elftal hadden. Aan het begin van het huidige seizoen is het hele JO19 team overgegaan naar de selectie. Hierdoor is de selectie weer aangevuld en zijn er weer voldoende spelers om het eerste en het tweede elftal aparte te kunnen laten trainen.

Hoofdtrainer
Na het lopende seizoen zal Bert van Losser Wesepe na 3 seizoenen gaan verlaten. Bert heeft al een nieuwe club gevonden. Hij zal in het komende seizoen trainer worden van VV Haaksbergen. We wensen Bert veel succes bij zijn nieuwe club. Het bestuur heeft al een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor het komende seizoen. De 36 jarige Maikel Jansen of Lorkeers uit Raalte zal vanaf volgend seizoen hoofdtrainer worden. Maikel is geen onbekende voor Wesepe. 9 jaar geleden speelde hij één seizoen in het vlaggenschip van Wesepe. Dat jaar degradeerde Wesepe vanuit de 4e klasse naar de 5e klasse. Laten we hopen dat hij als trainer de omgekeerde weg kan bewandelen. We wensen Maikel in ieder geval veel succes.

Verdere invulling van de trainers, wordt de komende weken besproken.

Diploma
Afgelopen jaar heeft Rik Middeldorp het diploma Trainer Coach 3 gehaald. Deze cursus werd door Go Ahead Eagles in samenwerking met omliggende clubs op de Muggert gegeven. Hopelijk kan Rik zijn opgedane kennis in de toekomst in de praktijk brengen bij SC Wesepe.

Jako In 2017 is een nieuw contract voor de voetbal met Jako en intersport ondertekend. Paul van Leeuwen heeft dit kledingmerk geïntroduceerd in Wesepe. De trainingslijn is al te bestellen en vanaf volgend seizoen zullen ook de heren tijdens de wedstrijden in Jako kleding te zien zijn.

Het afgelopen jaar was op het sportieve vlak weer erg geslaagd. Dit was natuurlijk niet gelukt zonder de inzet van onze leden, scheidsrechters, leiding, diverse commissies en alle overige vrijwilligers. Wij bedanken dan ook iedereen voor hun onmisbare bijdrage!

Jubilarissen
Waarna de jubilarissen worden gehuldigd en gefeliciteerd:

60 jaar: Henk Dijkslag, Gerrie Nijkamp-Dijkslag, Batsie Timmer Arends

50 jaar: Erna Flierman, Henk Harmsen, Bennie Koerhuis

40 jaar: Ria Koerhuis

25 jaar: Roy Overmars, Albert Grotentraast, Gerrie Assink, Dick Dommerholt, Annemarie Dommerholt, Erik Stegeman, Jan Grotentraast, Mark Grotentraast, Ans Smit