Jaarverslag Sportclub Wesepe 2018/2019

 Lees verder voor de jaarverslagen  Algemeen- Gymn,Jazz ,Volleybal-Handbal-Voetbal.

Algemeen Bestuur Omni vereniging Sportclub Wesepe per 1-7-2019.                                         

Heleen Flierman                                   Voorzitter

Danny Harmsen                                   Vice Voorzitter

Rik Middeldorp                                     Secretaris

Michael Schotman                                 Penningmeester

 

Afdeling voetbal:                                          

Karen Kloet                                        Jeugd coördinator

 

Afdeling Gym/Volleybal:

Marlies Schreur

Henrieke Flierman

 

Afdeling Tennis:                                           

Erwin Kerkmeijer

 

Afdeling Handbal:

Evelien Dommerholt

 

Ledenontwikkeling S.C. Wesepe          1-7-2018       1-7-2019

Afdeling voetbal                                             259              260

Afdeling handbal                                              98                98

Afdeling gymnastiek                                         85                84

Volleybal                                                        40                42

Tennis                                                           38                34

Algemene leden                                               23                22

—— +       ——-+

Totaal ledenbestand                                       543              540

 

 

Commissies t.b.v. omni vereniging SC Wesepe seizoen 2018/2019.

 

Contact commissie:

Samenstelling contactcommissie: de heren Albert Grotentraast en Herman Schoneveld.

De contactcommissie van SC Wesepe organiseert de kaartavonden op de vrijdagavonden.

 

Kantinecommissie:

De kantinecommissie heeft het afgelopen seizoen 2018/2019 wederom enorm veel werk verricht in het clubhuis en er voor gezorgd dat de leden en bezoekers het plezierig vonden om bij SC Wesepe te zijn. Vooral op de zaterdagen is het vaak een drukte van belang bij de sportclub door de wedstrijden die de jeugd van Go Ahead Eagles op de Muggert speelt. Dat de kantine een onmisbare financiële schakel is in onze vereniging is het afgelopen seizoen heel duidelijk gebleken.
Deze belangrijke commissie bestaat uit 3 bestuursleden Jo Jansen, Mark Achtereekte en Jan Assink. Het afgelopen seizoen zijn de kantinediensten voor het hele jaar van te voren ingepland. Dit is van alle kanten goed gevallen. Hier gaan de heren mee door.

 

Sponsorcommissie Sportclub Wesepe:

In het seizoen 2018/2019 is er een nieuwe sponsorcommissie ontstaan. De heren Hans Hogeboom, Wijnand Rouweler, Henk Dijkslag en Herman Schoneveld hebben de handen in één geslagen en zijn een nieuwe commissie gestart. Ze hebben een heleboel goede resultaten behaald. Er zijn veel nieuwe bord- bal en shirtsponsoren vastgelegd. Voor het eerst in de historie gaan het komende seizoen alle teams van Wesepe met shirtsponsoring spelen.

 

 

Kascommissie:

De heer Gejo Rouweler en mevrouw Joke Brouwer zorgden voor controle van boeken en bescheiden van de pen­ningmees­ter.

 

Sixesdaycommissie:

Op zondag 16 juni 2019 40e editie van het traditionele Sixesday gehouden op “De Muggert”. Dit jaar werd er voor het eerst voor gekozen om het evenement op 1 dag te laten plaatsvinden. Zodoende werd alles op de zondag gehouden. Het is een evenement dat niet meer weg te denken is bij Sportclub Wesepe. Vanuit alle windstreken komen vriendengroepen, familieleden, collega’s of gewoon mensen die een gezellig dagje met elkaar willen sporten naar “De Muggert”.

De Sixesdaycommissie bestaat uit de dame Nikki Bosch, en de heren Frits Rechter­schot, Eric de Bone, Marcel Bosman, Roderik Uenk, Thijs Middeldorp en Hans Koerhuis. Frits, Eric, Marcel, Thijs en Hans hebben aangegeven te willen stoppen. Er zijn een 4 tal nieuwe commissieleden gevonden.

 

Websitecommissie SC Wesepe:

Herman Schoneveld, Roderik Uenk, Wijnand Rouweler, Jos Tiebot en Jolien Koerhuis beheren de site en zorgen voor de nodige informatie op de site. Ook verstuurd Wijnand regelmatig nieuwsbrieven mocht hier om gevraagd worden. Daarnaast beheert Jos Tiebot samen met Rik Middeldorp het Twitter account van de sportclub. Jolien Koerhuis beheert de Facebook pagina. Jos Tiebot, Koen Boerkamp en Yvonne van Essen zijn bezig met het maken en het inrichten van een nieuwe website. Deze zal deze maand operationeel worden.

 

Onderhoudscommissie

Het meeste onderhoud wordt gedaan door de donderdagmorgengroep. Dit is een enthousiaste groep vutters die kleine onderhoud / herstel werkzaamheden verrichten en hier en daar de boel weer netjes en fris maken. De donderdagmorgengroep bestaat uit:

Albert Grotenstraast, Hans Mensink, Wim Smeenk, Han Lunenberg, Fre Klein Ovink, Bertus Kerkmeijer en Jan Meuleman.

Daarnaast is er sinds het seizoen 2017/2018 een onderhoudscommissie ontstaan die ook accommodatieochtenden en avonden organiseert. Deze commissie bestaat uit de heren Mark Achtereekte, Jos Jansen, Joop Middeldorp, Ardwin Kleinjan, René Jansen, Taco Lunenberg en Joost Jalink. Iedere 2 maanden organiseren zij een dagdeel waarin ze samen met een aantal vrijwilligers allerlei klusjes op de accommodatie aanpakken, zodat onze mooie accommodatie er goed bij blijft liggen.

Kaartmiddagen:

De heren Wim Smeenk sr. en Jan Wichems organiseren klaverjasmiddagen op sportpark “De Muggert”. Deze middagen blijken in een behoefte te voorzien en zijn toegevoegd aan het brede activiteitenpakket van SC Wesepe.

 

Gemeenschappelijke jeugdactiviteiten:

  • Tijdens de Sint Nicolaas middag op zaterdag 3 december 2018 brachten Sint en Piet een bezoek aan onze jeugd t/m 12 jaar en hadden voor iedereen een kleine attentie meege­bracht.
  • Het traditionele jeugdkamp was in het weekend van 7, 8 en 9 juni. De reis ging dit jaar naar Dwingeloo. De kinderen hebben een fantastisch weekend gehad met veel verrassende, spannende en leuke activiteiten.

 

 

Nieuwjaarsreceptie 2018:

Zondag 9 januari 2019 was de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van SC Wesepe op “De Muggert”. Traditie getrouw was vooraf het oliebollentoernooi georganiseerd. Ook de oliebollen gebakken door Jan Assink waren na het toernooi aanwezig in de kantine. Om 13.00 uur hield voorzitter Heleen Flireman haar nieuwjaarstoespraak:

 

Nieuwjaarstoespraak 2019  voorzitter Heleen Flierman

Beste dames en heren,

Iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van Sportclub Wesepe. Een speciaal welkom voor de ereleden Herman Schoneveld, Jan Wichems, Wim Smeenk, Mark Achtereekte en Joop Middeldorp en de leden van Verdienste Wil Rodijk, Annie Lipholt, Gerrie Dijkslag, Fré Klein Ovink, Frans Dik, Jan Thien, Henk Smit, Wijnand Rouweler en William Roesink. Ook een speciaal welkom voor Everdien Hartkamp de voorzitter van Plaatselijk belang Wesepe. Ook daar is nu een vrouwelijke voorzitter. Ik wens Everdien heel veel succes in haar functie en uitvoering van haar taken. Maar ik weet zeker dat dat goed gaat komen.

Vorig jaar had ik de vuurdoop en wat vond ik dat spannend, zoals natuurlijk zoveel dingen de eerste keer zijn. Maar mooi om te merken dat ook al sta ik hier best alleen dat ik mij absoluut niet alleen heb gevoeld in het bestuurswezen. Naast dat ik regelmatig even kon terugvallen op Joop, pakken de overige bestuursleden, dan wel commissieleden als ook alle andere vrijwilligers hun verantwoordelijkheid en kunnen we weer terugkijken op een mooi 2018.

Hierbij pak ik maar meteen de gelegenheid om te proosten op het nieuwe jaar en wil ik iedereen een gezond en sportief 2019 wensen met veel goede resultaten!

Bestuurswissels

Ook dit jaar hebben we in het algemeen bestuur weer een aantal wissels gehad. Zo zijn vanuit de gym/volleybal Marlene en Heidi vervangen door Henrike Flierman en Marlies Schreur. Marlies heeft bij de gym de voorzittersrol opgepakt, nadat deze plek jaren vacant is geweest.

Overledene

Helaas moesten we in augustus 2018 afscheid nemen van een dierbaar lid, Reinier Vukkink. Reinier heeft diverse ondersteunende taken verricht voor de sportclub, waarbij zijn kennis vanuit de gemeente vaak heel goed van pas kwam. Ook was hij trouwe supporter bij zijn zoon en later zijn kleinkinderen.

Sportieve prestaties

Sportieve prestaties hadden we dit jaar niet alleen op kampioensvlak. Uiteraard waren die er ook. Afgelopen jaar wisten een paar teams kampioen te worden. Bij de voetbal was dat heren 3 en bij de handbal, de F1 en de C1.

Maar zoals ik al zei we hadden niet alleen kampioenen, maar ook is het het vernoemen waard dat we 2 nieuwe leeftijdscategorieën aan het sporten hebben gekregen. Het eerste zijn de allerjongste kinderen.  De gym is gestart onder leiding van Inge Wouters en Marlies Schreur met de ouder en kindgym. Kinderen kunnen al vanaf 3 jaar bij de gym, maar daarvoor kunnen ze nu dus samen met hun ouders al kennismaken met de gym. Daarnaast wordt er iedere woensdagmiddag fanatiek gevoetbald door iets oudere heren. Met walking football hebben we ook de oudere “jeugd” aan het sporten gekregen op de Muggert. Momenteel wordt er nog een nieuwe tak van sport beoefend, maar daarover straks nog meer.

 

Geclusterd voorzieningen hart Wesepe

Iedereen heeft inmiddels wel gehoord en vernomen over de ontwikkelingen rondom het geclusterde voorzieningenhart. In november heeft er voor het hele dorp een informatieavond plaats gevonden waarin verschillende vlekkenscenario’s zijn geschetst. De aanwezigen konden meedenken over wat zij vonden van de scenario’s en wat zij hierin positief dan wel negatief vonden. De avond kende een goede opkomst, maar ook een heel gevarieerde uitkomst. De stuurgroep met daarbij de werkgroepen gaan nu een drietal scenario’s verder uitwerken. Voordelen van clusteren zijn optimaal gebruik maken van ruimtes met zo min mogelijk leegstand. Tevens kan er dan met 1 horeca voorziening gewerkt worden, welke zowel door een commerciële uitbater begeleid kan worden, als door vrijwilligers. Niet alleen het gebruik maken van dezelfde ruimtes als ook het samenwerken zal een positieve wending krijgen als je daadwerkelijk in een geclusterd gebouw bent. Echter zijn hiervoor ook kanttekeningen te plaatsen. Geeft het niet teveel overlast en teveel drukte, waar je de clustering ook zal neerzetten en wat doe je dan met de huidige voorzieningen? Maar ook moeten we niet alleen aan nu denken, maar juist ook afvragen wat de behoeftes over bijvoorbeeld 20 jaar zal zijn.

Allemaal lastige vragen, waarop we het antwoord nog niet hebben en waar zorgvuldig over wordt nagedacht. Het streven is om dit jaar een advies klaar te hebben, welke financieel is doorberekend.

Kantineprijzen/pinautomaat

Na heel wat verzoeken hebben we nog op de valreep in 2018 ons pinautomaat in gebruik genomen. Dat we met de tijd meegaan blijkt ook uit het feit dat we de kantineprijzen iets omhoog hebben gedaan. In de supermarkten, waren ze hier weken druk mee, maar gelukkig was dit hier in deze kantine in een avondje gepiept!

Vrijwilligersavond

De aankleding zag er goed uit, de artiest was niks mis mee en de broodjes bratwurst smaakten goed. Erg jammer dat er dan toch zo weinig vrijwilligers waren, maar voor diegene die er waren, wat het een gezellige avond.

Tennis

De prachtige tennissport in Nederland heeft het erg moeilijk en dan met name de amateurtak. Want ondanks de prachtige prestaties van inmiddels mondiaal Top-10-speelsters Kiki Bertens dalen de ledenaantallen de laatste jaren fors

en zo ook helaas in Wesepe. Langdurige blessures / vergrijzing en “overstappers” naar meer individuele sporten maken dat de bezetting van onze prachtige tennisvelden steeds minimaler wordt. Er wordt gekeken naar samenwerking tussen andere verenigingen in de omgeving, maar zelfs dan blijkt het lastig om iets op touw te zetten…

Alle initiatieven om de bezetting van onze velden hoger te krijgen zijn dan ook van harte welkom!

Vanuit subsidiegelden van “Kom van de bank” zijn er een aantal tennissers en oud-tennissers begonnen met het volgen van clinics “Speedtennis” en “Dynamic tennis”. Dit zijn relatief jonge takken van de tennissport. Er wordt gespeeld op een soort badmintonveld.

Wellicht dat dit in de toekomst een mooie aanvulling kan zijn bij de sportclub.

Voetbal

In 2018 heeft de voetbal afscheid genomen van Bert van Losser en Henk van Zuuk. Ze zijn opgevolgd door Maikel Jansen of Lorkeers en Ed van Beek. We zijn blij dat beide heren nog een seizoen zullen blijven.  Bij de senioren zijn nog veel actieve leden, echter bij de jeugd wordt dit steeds kwetsbaarder. Het dalende aantal kinderen en  het niet meer vanzelfsprekend zijn dat iedereen lid wordt van de sportclub, maakt dat het bijhoorlijk puzzelen is, om de jeugdteams goed gevuld te hebben. Gelukkig zijn de laatste tijd weer aardig wat jongens geboren, dus hopelijk biedt dit weer perspectief voor de toekomst.

Handbal

Bij de handbal zie je dit zelfde beeld, waarbij het mooi is dat we weer voor het eerst sinds jaren een b-jeugd hebben. We hopen dat er ook nog een geboortegolf met allemaal meiden aankomt, want die zullen wij ook hard nodig zijn. Verder is in 2018 Marjolien Roesink gestopt als trainer/coach bij Wesepe en heeft Wim Snijders haar taken overgenomen. Dames 1 staat helaas net zoals vorig jaar nog niet veilig en ze zullen alle punten dan ook hard nodig hebben.

Gym/volleybal

Bij de het bestuur van de gym/volleybal zijn heel wat bestuurswissels geweest, met zoals ik al zei, Marlies als voorzitter. Verder hebben zij een nieuwe trainer op de maandagavond, namelijk……………………………, Er wordt weer fanatiek getraind.

Een kijk vooruit

Ik wil voordat de jubilarissen in het zonnetje worden gezet, nog even een blik vooruit werven naar 2019. Wat hopen we te bereiken. Natuurlijk de best mogelijke sportprestaties, maar daarnaast hopen we dat we volgend jaar de survival als goede buren en gebruikers van onze accommodatie te begroeten.

De sponsorcommissie heeft nieuw bloed gekregen. Herman Schoneveld, Henk Dijkslag, Hans Hogeboom en Wijnand Rouweler, de vier grijze wijzen, zoals ze zich overigens zelf noemden gaan actief aan de slag met het werven van nieuwe sponsoren en zitten vol met ideeën. Ik

heb er dus alle vertrouwen in, dat we dit jaar weer een aantal nieuwe sponsoren aan ons weten te binden.

Als laatste denken we in 2019 de nieuwe website te lanceren. Er is al hard aan gewerkt en ziet er goed uit. Nu zorgen dat alles gevuld is, zodat deze gebruikt kan worden.

Het afgelopen jaar was op het sportieve vlak weer erg geslaagd. Dit was natuurlijk niet gelukt zonder de inzet van onze leden, scheidsrechters, leiding, diverse commissies en alle overige vrijwilligers. Wij bedanken dan ook iedereen voor hun onmisbare bijdrage!

Waarna de jubilarissen worden gehuldigd en gefeliciteerd:

60 jaar: Dick van Gelder, Jo van Rijssen, Herman Schoneveld

40 jaar: Herman Buijs, Frits Reterink, Wijnand Rouweler, Marco Wonink

25 jaar: Ivan Daneel, Ingrid Dijkslag, Rob Flierman, Anja Kerkmeijer, Theo Leerkers, Rik Middeldorp, Ronald Ruiter, Jan Thien, Edwin Tiebot

Contributie:

De contributieregeling over het seizoen 2018/2019 was als volgt:

 

Leden  pupillen t/m 11 jr.:            €        80

Leden  junioren 12 t/m 17 jr.:       €        108

Leden senioren vanaf 18 jr.:         €        150

Ouder & kind gym:                      €        45

Niet spelend en wel trainend:        €        40

Niet spelende en algemene leden: €        35

 

Alle vrijwilligers, die hebben bijgedragen aan het functioneren van SC Wesepe gedurende het seizoen 2018-2019, worden bedankt voor hun inzet.

 

Wesepe, september 2019.           Secretaris: Rik Middeldorp

 

Jaarverslag seizoen 2019-2020 afdeling Gymnastiek, Jazz en Volleybal

 Samenstelling bestuur:

Voorzitter               :        Marlies Schreur

Secretaris               :        Ilse Mulder

Penningmeester       :        Hilde Nijenkamp

Bestuurslid              :        Marlène Harmsen – Wiggers

Bestuurslid              :        Heidi Ruiterkamp

Bestuurslid              :        Henrike Flierman

Bestuurslid              :        Marlies Schreur

 

Leiding:

Jazz                       :        Savanna de Weerd & Dana de Weerd

Gym                      :        Inge Wouters, Diny Koops, Ellis Denekamp,

Bieb Roelofsma, Toos Elfrink

 

Volleybal                 :        Bieb Roelofsma, Robert Balk en Herman Buijs

 

Gymnastiek

Op vrijdagmiddag hebben de kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar zich weer sportief vermaakt. In mei hebben zij hun officiële Nijntje-beweegdiploma van de KNGU behaald.

En als afsluiting van het seizoen hebben de kinderen deelgenomen aan de grote uitvoering, dit was een groot succes.

Gymnastiek kinderen

Het afgelopen seizoen hebben de kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar zich tijdens hun wekelijkse gymuurtje in de Nieuwe Coers weer sportief vermaakt, onder leiding van Inge Wouters en ondersteund door vier enthousiaste jonge dames uit groep 8 van de A. Bosschool. Dit zijn een aantal zeer welkome handen gebleken, waardoor besloten is deze ondersteuning ook in het nieuwe seizoen te continueren.

De eerste groep van 3 en 4 jarigen heeft onder andere geleerd om aan touwen te zwaaien, van kasten te springen en op de banken hun evenwicht te behouden. Deze lessen werd altijd met een liedje opgestart waarbij de kinderen als kikkers, olifanten en paarden de zaal rond renden. Na deze “warming-up” konden zij vervolgens op de diverse onderdelen aan de slag.

De 5 en 6 jarigen hebben dit jaar ook fanatiek gesport. Zo werd er geoefend met diverse sprongen op de trampoline, werd er aan de ringen gezwaaid en hebben zij hun balvaardigheid verder ontwikkeld.

In december hebben de beide gymgroepen flink geoefend als Zwarte Piet. Zo werden er cadeautjes door de ballenmand gegooid, werd er over daken gelopen en op de trampoline gesprongen met als beloning een heleboel pepernoten!

 

 

Nijntje Beweegdiploma

De afdeling Gymnastiek van Sportclub Wesepe is sinds augustus 2014 in het bezit van het Beweegdiploma-keurmerk van de KNGU, waar de bekende kinderheld nijntje de ambassadeur van is. Dit keurmerk geeft onder andere aan dat SC Wesepe lesgevers heeft die daadwerkelijk peuters en kleuters op een juiste en veilige manier leren hoe ze alle belangrijke vormen van bewegen kunnen leren. Dat doen zij in een leuke sfeer waarin spelenderwijs leren centraal staat. Dit wordt dan beloond met een Beweegdiploma met Nijntje erop.

In mei van dit jaar hebben de peuters en kleuters van de afdeling Gymnastiek hun officiële nijntje Beweegdiploma van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie behaald. Met een groot publiek van ouders, opa’s, oma’s en verdere familieleden hebben de kinderen hun ‘gymkunsten’ laten zien tijdens deze middag in de Nieuwe Coers te Wesepe.

Dit Beweegdiploma bestaat uit 2 niveaus, waardoor de kinderen ook een mooie ontwikkeling kunnen meemaken. Mooi om te zien dat de kinderen straalden bij de uitreiking van hun diploma!

Ouder en kind gym

Helaas is de ouder en kind gym gestopt, dit omdat er te weinig animo was, veel kindjes kwamen op de leeftijd om door te gaan naar de vrijdag middag groep, er kwam geen nieuwe aanwas, hier door werd de groep te klein om door te gaan. Hopelijk komt er in de toekomst een nieuwe groep.

 

Jazz

Afgelopen jaar is er bij de Jazz het een en ander veranderd, Romy kleineschaars is gestopt met les geven, zij kreeg een nieuwe baan aangeboden en is gestart met een nieuwe opleiding, helaas kon zij dit niet meer combineren met les geven. Gelukkig heeft het bestuur snel 2 nieuwe kandidaten gevonden, Savanna & Dana de Weerd.

Het afgelopen jaar is de jazzafdeling weer met 4 groepen  van start gegaan in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Romy Kleine Schaars heeft alle 4 jazzgroepen het afgelopen seizoen begeleid en ze veel dansen, maar ook danstechnieken aangeleerd.

 

Bij de Jazz is afgelopen jaar weer fanatiek getraind. Zowel op de woensdag als op de vrijdag zijn er 2 groepen actief. Afgelopen mei hebben deze 4 groepen met veel enthousiasme deelgenomen aan de Dance 2 Demo te Deventer en op de Eikelhof bij de Oranje feesten.

De meiden hebben hier leuke en veelzijdige dansen vertoond.

Deze dansen hebben ze nogmaals mogen laten zien bij de grote uitvoering in de Nieuwe Coers, dit was een groot succes.

Wij wensen Savanna en Dana heel veel succes en plezier met les geven.

 

Volleybal recreanten:

Voor de volleyballers die met 4 teams, twee dames en twee mix-teams, actief waren in de recreantencompetitie was het een geslaagd seizoen, ondanks dat alle teams te kampen hadden met ziekte en/of blessures. Het was dan ook geen probleem om een spelers van de andere teams te lenen, zodat alle wedstrijden gespeeld konden worden.

In de B-poule konden de toeschouwers weer genieten van een stevig potje volleybal. Beide mixteams streden daar tegen elkaar en tegen de overige poule leden. Dames R1 behaalde een mooie 3e positie in hun B-poule. Dames R2 speelde dit jaar voor het eerst competitie een jaar om goed op elkaar ingespeeld te raken wat weer mooie uitzichten biedt voor komend seizoen!
Op dinsdagavond spelen alle recreanten teams verdeeld over 2 groepen in de Nieuwe Coers. Op vrijdagavond zijn de thuiswedstrijden in dezelfde locatie.

Volleybal D1:

De dames in de senioren competitie blijven elkaar uitdagen. Na een derde jaar in de competitie te hebben gespeeld zijn ze vorig seizoen opnieuw op een mooie 3e plek geëindigd. Er zijn wat dames gestopt en er zijn wat nieuwe dames gestart, de dames hopen met dit team opnieuw in de top 3 te eindigen.

De dames trainen op de donderdagavond in de nieuwe Coers, de thuiswedstrijden zijn ook op donderdagavond.

Wij wensen alle volleybalteam veel succes komend seizoen!

 

Gymgroep voor volwassenen

Elke maandagmiddag komen er circa 20 dames naar de Nieuwe Coers om onder begeleiding van Diny Koops te sporten. Na een warming-up op muziek komen verschillende bewegingsvormen aan bod. Zowel de spierkracht als souplesse wordt getraind en na de cooling-down gaan de dames weer fit naar buiten.

 

Naast de sportieve activiteiten is er ook voldoende ruimte voor het sociale aspect. De groep is betrokken bij elkaars wel en wee. Vanaf 1 september wordt er weer gestart met de lessen, waarbij ook nieuwe leden altijd welkom zijn om eens te kijken of mee te bewegen!

 

Maandagavond sport

Het afgelopen sportseizoen hebben circa 10 fanatieke dames zich iedere maandagavond in het zweet gewerkt in de Nieuwe Coers. Bieb Roelofsma, Ellis Denekamp en Toos Elfrink hebben de lessen verzorgd. Ook dit jaar was er weer veel variëteit in de lessen. Zo heeft Ellis ons kennis laten maken met aerobics. Heerlijk fanatiek bewegen/ dansen op muziek.

Toos laat iedereen helemaal tot rust komen tijdens de lessen Yoga. Tijdens de sport- en spellessen van Bieb kwam het fanatisme van de groep goed naar voren. Er werd hard gestreden om de winst tijdens de diverse balspellen. Kortom: het was een leuk sportief jaar waarbij er veel en fanatiek gesport is, maar ook veel gelachen…

 

Het komend seizoen zouden wij de groep graag willen uitbreiden met enthousiaste en sportieve leden! Voor wie eens een kijkje wil nemen? De deur van de Nieuwe Coers staat op maandagavond van 20.00 – 21.00 uur altijd open om eens vrijblijvend een aantal lessen mee te sporten! De lessen worden ook dit jaar weer verzorgd door Bieb Roelofsma, Ellis Denekamp en Toos Elfrink.

 

JAARVERSLAG AFDELING HANDBAL SEIZOEN 2018 – 2019

 Afgelopen seizoen werd er in de competitie gespeeld met twee seniorenteams, een recreantenteam, een B-jeugdteam, een D-jeugdteam, een E-jeugdteam en een F-jeugdteam.

 

Samenstelling bestuur afdeling handbal

Voorzitter                                           Heleen Flierman

Secretaris                                           Nicole Habers

Penningmeester                                   Yvonne van Essen

Jeugdcoördinator                                  Anja Kerkmeijer

Jeugdcoördinator                                  Christa Wonink

Scheidsrechterscontactpersoon               Evelien Dommerholt

 

Anja Kerkmeijer treedt in september 2019 af.

 

Leiding en trainers

Elke Berends, Nikki Bosch, Ingrid Dijkslag, Evelien Dommerholt, Yvonne van Essen, Frans Holleboom, Moniek Jansen, René Jansen, Anja Kerkmeijer, Irene Kleinherenbrink, Ellen Kluin, Ellen Koerhuis, Jolien Koerhuis, Lotte Lobbert, Wendy Riezebos, Marjolien Roesink, Sandra Schreur, Wim Snijders, Wieke Vossebelt, Sharon Vulink, Dorien Wolterink, Christa Wonink en Ingrid Zwanger

 

De wedstrijden konden niet gespeeld worden zonder deze goede leiders en trainers.

 

Scheidsrechters

Alle seniorleden wederom bedankt voor het fluiten van jeugdwedstrijden. Ook een woord van dank aan onze scheidsrechters, want zonder hen kan er geen wedstrijd gespeeld worden! Tevens een woord van dank aan alle senioren, recreanten en ouders van de jeugdspeelsters die het afgelopen jaar het scorebord hebben bediend.

 

Sponsoren

Een woord van dank gaat uit naar onze sponsoren:

Haar en Visagie Nienke                                            shirtsponsor

De Kaasbaas                                                          trainingspaksponsor

Assetworks                                                            tassponsor

 

Behaalde resultaten competitie 2018 – 2019

Dames 1 kwam uit in de hoofdklasse, dames 2 in de derde klasse. Beide teams hebben voor klassebehoud gezorgd. De D1 zette, zelfs nadat zij rond de jaarwisseling een speelklasse omhoog zijn gegaan, mooie resultaten neer. De B1 heeft als enige team deelgenomen aan de beachcompetitie in het voorjaar van 2019, een nieuw initiatief vanuit het NHV wat ons goed is bevallen.

Tot slot uiteraard nog een woord van dank aan iedereen, die het afgelopen seizoen, op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd.

Wesepe, september 2019

Heleen Flierman

 

 

 

 

JAARVERSLAG AFDELING VOETBAL SC WESEPE

1 JULI 2018 – 1 JULI 2019

In het seizoen 2018-2019 heeft SC Wesepe met 5 senioren elftallen (heren), 3 junioren elftallen (JO17, JO15, JO13) en 3 pupillen zeventallen (JO11, JO9 en JO8)deelgenomen aan de competitie van de KNVB.

 

Samenstelling bestuur afdeling voetbal per 01-07-2019.

Functie                            Naam                       Benoemd in          Herkiesbaar in            

Voorzitter                         vacant

Vice Voorzitter                  Danny Harmsen                2018                      2021

Secretaris                        Rik Middeldorp                  2018                      2021

Penningmeester                 Michael Schotman              2018                     2021

Jeugdzaken                      Karen Kloet                      2016                      2019

Wedstrijdsecretaris            Koen Vossebelt                 2007                      2019

Jeugdzaken                      Richard Flierman               2017                      2020

Materialen, kledinglease &   Joost Jalink                       2017                      2020

accommodatie

 

Het jeugdkader (trainers/leiders/grensrechters) was als volgt samengesteld: Nick Jansen, Inge Wouters, Karen Kloet, Beau de Bone, Marco Wonink, Henk Beumer, Rick van Gelder, Niels Niemeijer, Hans Koerhuis, Davy Timmer Arends, Koen Vossebelt, Richard Flierman, Iwan Bouwmeester, Dennis Assink, Derk Erbe, Erik Smeenk, Arjan Riezebos, Cille Riezebos en Hidde Kluin.

 

Jeugd secretaris: Karen Kloet

Jeugdcoördinator: Karen Kloet & Richard Flierman

Elftalcommissie senioren: Koen Vossebelt en Taco Lunenberg

Trainers: Maikel Jansen of Lorkeers (1e selectie senioren), Ed van Beek (2e selectie) en Paul van Leeuwen (keeperstrainer senioren en jeugd).

Leiders: Meindert Maandag, Wijnand Rouweler, Jacques de Lange, Joost Jalink, Frank Grootentraast, Thijs Middeldorp en Jos Jansen

 

Sponsoren:

De kleding sponsoren afd. voetbal seizoen 2018-2019

1e elftal:

Shirts: Bouwbedrijf Obdeijn

Trainingspakken: Wessels Wonen en Slapen

2e elftal:

Shirts: –

Trainingspakken: Mulder Installatietechniek

3e elftal:

Shirts: Ontstoppingsbedrijf van Riel B.V.

4e elftal:

Shirts: Delta Chesterfield

5e elftal:

Shirts: Koetsier Installatietechniek

JO13 pupillen:

Shirts: Maxx

JO9-1 pupillen:

Shirts:De Effies H&W Heeten

JO8-1 pupillen:

Shirts:De Effies H&W Heeten

 

 

 

Consul senioren: Anton Koot.

Consul jeugd:     Stef Tijhaar

Terreinmeester:  René Jansen

 

Competitie 2018-2019 in district Oost van de K.N.V.B. senioren:

SC Wesepe 1 uitkomend in de 5e klasse G en eindigde dit seizoen op een 7e plek met 36 punten uit 24 wedstrijden.

SC Wesepe 2 uitkomend in de reserve 4e klasse eindigde op een 9e plek en haalde 25 punten uit 22 wedstrijden.

SC Wesepe 3 haalde een 3e plek met 40 punten uit 20 wedstrijden.

SC Wesepe 4 eindigde op een 8e plek met 23 punten uit 20 wedstrijden.

SC Wesepe 5 eindigde op een 8e plek met 25 punten uit 21 wedstrijden.

 

Competitie 2018-2019 in district Oost van de K.N.V.B. junioren en pupillen:

De junioren elftallen en pupillen zeventallen van SC Wesepe speelden een halve competitie najaar en voorjaar.

 

In de najaarscompetitie waren de resultaten als volgt:

Junioren JO17 een 6e plek met 18 punten uit 11 wedstrijden.

Junioren JO15 een 5e plek met 15 punten uit 10 wedstrijden.

Junioren JO13 een 6e plek met 15 punten uit 10 wedstrijden.

Pupillen JO11 een 10e plek met 7 punten uit 11 wedstrijden.

 

In de voorjaarscompetitie waren de resultaten als volgt:

Junioren JO17 een 4e plek met 20 punten uit 11 wedstrijden.

Junioren JO15 een 2e plek met 25 punten uit 10 wedstrijden.

Junioren JO13 een 12e plek met 6 punten uit 11 wedstrijden.

Pupillen JO11 een 2e plek met 16 punten uit 8 wedstrijden.

 

Bij de competities van Wesepe JO9 en Wesepe JO8 worden door de KNVB geen uitslagen en standen weergegeven. De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkelfase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

 

Clubscheidsrechters SC Wesepe:

Een speciaal woord van dank aan alle clubscheidsrechters van SC Wesepe, die de thuiswedstrijden van de lagere- en de jeugdelftallen het afgelopen seizoen hebben gefloten. Zonder hen is het spelen van wedstrijden niet mogelijk.

 

Vrijwilligerswerk is voor SC Wesepe als sportief hart van Wesepe, Averlo en omgeving onmisbaar !!

 

Een woord van dank aan allen die zich tijdens het seizoen 2018-2019 hebben ingezet voor SC Wesepe en die mede daardoor het seizoen zo goed hebben doen slagen.

Wij hopen ook volgend seizoen weer een beroep op u allen te kunnen doen.

 

Wesepe, september 2019.           Secretaris: Rik Middeldorp

JAARVERSLAG AFDELING TENNIS

volgt.