Kantine diensten 2019 / 2020

Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op vele vrijwilligers die hun steentje bijdragen door het draaien van kantine diensten.

Onderstaande twee links geven inzage in het schema van de kantinediensten en de reserves voor het jaar 2019 / 2010. Dit overzicht is ook terug te vinden op de website op de pagina van de kantinecommissie welke zich bevindt onder het menu algemeen / kantinecommissie.

Jaarplanning kantine 2019-2020

Reserves vaste avonden kantine 2019-2020