Grote kans op kunstgras in Wesepe

de Stentor – 25 mei 2011

WESEPE – De kans dat Wesepe toch binnen nu en enkele jaren kunstgras krijgt, is een stuk groter geworden. De gemeente is bereid deze investering te doen, omdat de voetbalclub heeft aangegeven dat het kunstgras goedkoper kan worden aangelegd.

Vooral door veel gebruik te maken van vrijwilligers bij de aanleg kunnen de kosten omlaag, denkt SC Wesepe. Ook de gemeente kijkt dan naar andere manieren om geld te besparen. Hierdoor zou de jaarlijkse last voor de gemeente niet 46.000 euro, maar 24.000 euro bedragen. De aanleg van het veld zou dan in 2014 kunnen beginnen.

Dat staat in de kadernota 2012-2015 die het college van B en W van Olst-Wijhe woensdagochtend heeft gepresenteerd. In deze nota wordt aangegeven waar de gemeente het geld in die jaren aan wil besteden. De gemeenteraad heeft hierover het laatste woord en de raad beslist 27 juni over de kadernota en dus ook of de gemeente geld beschikbaar stelt voor kunstgras in Wesepe.

Verder stelt het college van B en W voor om het pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat onlangs is gepresenteerd in zijn geheel door te voeren. Dit levert uiteindelijk een besparing van 1,95 miljoen euro op, ruim 300.000 euro meer dan Olst-Wijhe minimaal moet bezuinigen. Volgens het college is het verstandig een buffer in te bouwen, mede vanwege bezuinigingen van het Rijk die er nog aankomen. Ook hierover heeft de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord op 27 juni.