Nieuwjaarstoespraak

Van oud naar nieuw

2020 hebben we inmiddels achter ons gelaten. Normaal gesproken neem ik jullie tijdens de nieuwjaarstoespraak mee in de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dat het afgelopen jaar heel anders is verlopen, dan dat we ons voor ogen hadden, is een understatement. Dat het oliebollentoernooi, met aansluitend de nieuwjaarsreceptie niet door kon gaan ivm Corona, dat hadden we een jaar geleden niet kunnen bedenken.

Corona

Het begon allemaal in maart waarin we noodgedwongen alle sportactiviteiten stil moesten leggen. Vanaf eind april mochten we met in achtneming van een protocol, coronacoördinatoren en een strakke planning weer beginnen met het buiten trainen van de jeugd. Even later mochten de senioren ook weer trainen, maar wel op 1,5 meter afstand. Toen richting de zomer ook daar weer versoepelingen in kwamen en we weer redelijk als vanouds konden trainen met na afloop zelfs weer een drankje in de kantine, begonnen we na de zomer vol moed en energie met de competities. Echter was dat maar van korte duur en werden de wedstrijden al snel stil gelegd. Vanaf oktober werd het trainen in teamverband en in de zaal niet meer mogelijk. Kort daarna werd er zelfs helemaal niet meer getraind door de senioren en gingen de sportzalen dicht.

We hebben ons allemaal aan moeten passen aan deze vernieuwde maatschappij. We zijn blij met de Coronacommissie welke zorgt dat de regels die er vanuit de rijksoverheid zijn rondom het sporten, worden vertaald naar wat dit dan voor Sc Wesepe betekent en we zijn nog blijer dat tot nu toe zoveel leden en sponsoren ons trouw zijn gebleven.

Terugblik

Was het dan alleen maar Corona afgelopen jaar? Nee hoor, gelukkig waren er ook mooie gebeurtenissen. Ik noem er een aantal:

  • Johan Derksen heeft het mooie Wesepe op 4 februari bezocht. In een overvolle kantine van de Muggert (waar we nu alleen maar van kunnen dromen) heeft hij, op aangeven van Bert van Losser, menig lachers op zijn hand gekregen.
  • Jo Jansen ontving een koninklijke onderscheiding voor al het vrijwilligerswerk wat hij in Wesepe heeft gedaan en nog steeds doet. Voor de sportclub betekent het dat hij al jarenlang het gezicht is als beheerder van de kantine!
  • Het jeugdkamp kon niet doorgaan, maar daarvoor in de plaats heeft de jeugd van sc Wesepe genoten van een jeugdkampdag. Vele activiteiten stonden op het programma en de jeugd en de leiding kan terugkijken op een zeer geslaagde dag. Een mooi verslag staat op de website.
  • Voor de jeugd was er dit jaar voor het eerst een gezamenlijk instuif georganiseerd. De jeugd van de basisschool kreeg niet 3 keer een brief mee naar huis, maar een gezamenlijk aanbod van alle afdelingen op 1 uitnodiging aan de jeugd van Wesepe gericht. Het leverde een mooi resultaat op van 20 nieuwe jeugdleden.
  • De survival heeft echt hun stekkie gevonden naast de Muggert. Helaas hadden we graag de survivalrun helpen organiseren, maar wat in het vat zit, verzuurt niet en hopelijk gaat daar in 2022 een vervolg aan gegeven worden.
  • Mooie opbrengsten voor de Rabobank clubsupport actie en de grote clubactie. Voor beiden rond de €1000,- Bedankt iedereen voor het stemmen. Helaas hebben we met ons filmpje niet de verdubbelaar gewonnen. Voor de grote clubactie hebben de jeugdleden van de voetbal loten verkocht. Er zaten een aantal enorm goede verkopers bij, waarvoor onze dank!

2021

Kortom, ondanks de Corona, zijn er gelukkig ook mooie dingen geweest, maar hebben we ook zin in het nieuwe jaar, waarin we hopelijk weer beetje bij beetje terug kunnen naar het oude normaal. Naast dat we weer hopen in teamverband te kunnen sporten willen we in het nieuwe jaar als bestuur ook een aantal zaken verwezenlijken. Zo willen we onze leden actief informeren met een digitale nieuwsbrief, waarvan de eerste een feit is. Hebt u deze niet ontvangen? Geef dit dan aan bij nieuwsbrief@sportclubwesepe.nl.

We gaan bezig om het organisatiemodel van de Sportclub te veranderen met minder bestuursleden en daarbij wordt het hopelijk aantrekkelijker om de vacante plekken die er dan zullen zijn in te vullen. Verder willen we net zoals we dat voor de jeugdleden hebben gedaan ook een wervingscampagne gaan houden voor alle senioren takken.

Tot slot

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Met dankbaarheid kijk ik terug naar de steun die we van onze leden, vrijwilligers, vrienden en sponsoren hebben ervaren! Vol vertrouwen kijk ik dan ook naar het nieuwe jaar, waarin hopelijk steeds meer mogelijk is en ik wens daarbij iedereen veel geluk en gezondheid toe!!