Algemene ledenvergadering verplaatst naar 11 november

In de dorpskrant van augustus werd aangekondigd dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar op 30
september gehouden zou worden. Dit blijkt echter niet haalbaar en daarom wordt de vergadering
verplaatst naar 11 november 2021, om 21.00 uur in de kantine van sportpark de Muggert.


Zoals vorig jaar aangekondigd is het Algemeen Bestuur dit jaar aan de slag gegaan met het wijzigen
van de bestuursopzet. Om dit aan te kunnen passen moeten ook de statuten aangepast worden.
Aangepaste statuten moeten ook definitief goedgekeurd worden in een ledenvergadering. Dit proces
is nu in een vergevorderd stadium maar 30 september is hierin niet haalbaar. Vandaar dat de
vergadering 6 weken verplaatst wordt. Dit om te voorkomen dat er 2 keer een Algemene
Ledenvergadering gehouden moet worden.


De agenda van de ALV zal 2 weken voor aanvang op de site van de sportclub gepubliceerd worden.
Mochten de Corona maatregelen niet weer opnieuw aangescherpt worden, dan zal de Algemene
Ledenvergadering dit jaar weer ‘gewoon’ plaatsvinden in de kantine van sportpark de Muggert.
Nieuwjaarsreceptie


De Nieuwjaarsreceptie kan ook alvast opgenomen worden in ieders agenda. In 2022 zal de
Nieuwjaarsreceptie van de Sportclub op 9 januari 2022 zijn. In de ochtend zal het traditionele
Oliebollentoernooi gespeeld worden, waarna aansluitend de Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden.