In verband met het COVID-19 virus wordt de Algemene Ledenvergadering dit jaar anders georganiseerd dan anders.

De ALV werd de afgelopen jaren goed bezocht met circa 70 bezoekers. Dat zijn er meer dan er in de huidige tijd in de kantine mogen en daarom wordt de ALV dit jaar gehouden op woensdag 23 september, om 20.00 uur.  

In verband met de COVID-19 maatregelen mogen er maar circa 30 bezoekers naar de kantine komen. Hiervoor kan je je opgeven via info@sportclubwesepe.nl
De notulen van vorig jaar zullen in dat geval in de kantine ter inzage liggen. 

Komt u liever niet naar de kantine? Dan is er dit jaar ook de mogelijkheid om de ALV digitaal te volgen. Ook hiervoor kan je je aanmelden via info@sportclubwesepe.nl
Je krijgt dan tijdig een link doorgestuurd en daarnaast de notulen van de ALV van het vorige jaar. 

De agenda voor de ALV vindt u hieronder en de jaarverslagen kunnen hieronder gedownload worden.

Download jaarverslagen Sportclub Wesepe.

Hopelijk allemaal tot de 23ste

Met sportieve groet, 

Het Algemeen Bestuur SC Wesepe  

Algemene ledenvergadering SC Wesepe woensdag 23 september 2020

Aanvang 20.00 uur in de kantine op “De Muggert”.

Agenda:

  1. Opening door de algemeen voorzitter Heleen Flierman
  2. Algemene mededelingen.
  3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 september 2019
  • De notulen liggen op elke afdelingsvergadering een uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage en worden u toegestuurd indien u de vergadering online wenst te volgen
  • Jaarverslag algemeen: deze staat vanaf 19 september op de website.
  1. Financieel jaarverslag 2019-2020 door de penningmeester Michael Schotman.
    De stukken liggen vanaf 22 september achter de bar ter inzage.

5.          Verslag kascontrolecommissie.

6.        Benoeming nieuwe kascommissie. 

7.        Behandeling van de begroting 2020-2021 door de penningmeester Michael Schotman 

 8.          Vaststelling contributie seizoen 2020-2021

9.        Algemene rondvraag.

10.      Pauze.

Tijdens de pauze ontvangt u een consumptie van de vereniging waarna iedere afdeling naar hun eigen ruimtes gaan: De tennis naar het tennishuisje, de gym/volleybal naar de commissiekamer, de handbal naar de bestuurskamer en de voetbal blijft in de kantine.

     11.     Opening door afdelingsvoorzitter. 

     12.     Mededelingen afdeling.

     13.     Notulen ledenvergaderingen:

– Afd. handbal         d.d. 26 september 2019.

– Afd. voetbal           d.d. 26 september 2019. 

De notulen liggen op elke afdelingsvergadering een uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage en worden u toegestuurd indien u de vergadering online wenst te volgen

  • jaarverslag afdelingen: deze staan vanaf 19 september op de website.

     14.     Bestuursverkiezingen:

Afd. gym / volleybal

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar zijn Hilde Nijenkamp en Marléne Harmsen. Het bestuur stelt voor als nieuwe kandidaten Loes Ruiter en Inge Wouters. Periodiek aftredend en herkiesbaar Henrike Flierman en Marlies Schreur. 

Afd. tennis.

Geen wijzigingen

Afd. handbal.

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Yvonne van Essen. Nieuwe kandidaat Wieke Vossebelt

Periodiek aftredend en herkiesbaar Heleen Flierman

Afd. voetbal.

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Karen Kloet

Periodiek aftredend en herkiesbaar Joost Jalink en Richard Flierman

15.     Rondvraag.

16.     Sluiting.