Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers en leidinggevenden.

Op dinsdagavond 12 april 2016, om 19.30 uur organiseren wij samen met Tactus Verslavingszorg in het gemeentehuis in Wijhe, een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers en leidinggevenden. In het kader van het convenant dat wij met u hebben afgesloten heeft u samen met BHBW al een instructieavond voor uw barvrijwilligers georganiseerd. Mochten er (bar)vrijwilligers zijn die deze avond gemist hebben of geïnteresseerd zijn in een IVA, dan nodig ik hen van harte uit om deze avond bij te wonen.

Voor wie is de IVA?

Barmedewerkers die voor de cursus in aanmerking komen, kunnen vrijwilligers zijn die eenmalig achter de bar staan, maar ook leidinggevenden die wekelijks een of meerdere vaste dagen vrijwilligerswerk doen.

Wat biedt de IVA u?

  • U vergroot uw kennis over de effecten en risico’s van alcohol
  • U vergroot uw kennis over de relevante wetten
  • U leert om te gaan met riskant alcoholgebruik
  • U leert om te gaan bij onwelkom aankoop-gedrag en agressie
  • U leert het schenken van alcohol aan jongeren te reduceren en om te gaan met de identificatieplicht
  • U leert risicovolle of vervelende incidenten te voorkomen

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich voor 12 april aanmelden bij Astrid Stok van Tactus Verslavingszorg (a.stok@tactus.nl). Bij opgave graag vermelden: naam, geboortedatum en naam vereniging/organisatie. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Deelname is gratis.

 

Leave a Reply