Mededeling over ons kunstgrasveld

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel hebben meegekregen is naar aanleiding van de uitzending van Zembla van vorige week veel te doen over kunstgrasvelden. Via deze weg wil het bestuur van SC Wesepe hier op reageren.

Het kunstgrasveld in Wesepe is ingestrooid met de rubberen korrels waar de ophef over ontstaan is. Gezegd wordt dat de korrels mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn en dat hier nooit goed onderzoek naar gedaan is. Uiteraard is Sportclub Wesepe geschrokken van de berichten van Zembla.

Voorlopig blijven we wel gewoon spelen en trainen op het kunstgras. Dit is ook het advies van de KNVB, het RIVM en de minister. Maandag 10 oktober is er in Zeist met een brede delegatie vergaderd over de gevolgen van de uitzending van Zembla. In de vergadering heeft het RIVM nogmaals benadrukt dat sporten op rubber ingestrooid kunstgras gewoon mogelijk is. KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten steunen deze opvatting en hebben volledig vertrouwen in het RIVM. Sportclub Wesepe gaat hierin mee.

 

Uiteraard zijn we erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van de RIVM.  Het onderzoek wordt uitgevoerd in  opdracht van het ministerie van VWS en zal eind 2016 worden opgeleverd.  Zodra de onderzoeksopzet gereed is, zal deze voor iedereen online worden gepubliceerd. In samenwerking met de KNVB zullen alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart worden gebracht en wordt ook gekeken naar andere rubber ingestrooide velden, zoals sommige playgrounds. Naast een literatuurstudie waarin wordt gekeken naar de resultaten van diverse internationale onderzoeken, zullen van 50 tot 100 velden monsters worden genomen om de samenstelling van de infill te controleren op schadelijke stoffen voor de volksgezondheid.

 

Sportclub Wesepe wordt actief geïnformeerd door de gemeente over de vorderingen van het onderzoek of zodra er ander gerelateerd nieuws is met betrekking tot het kunstgrasveld. Zodra we hier meer over weten zullen we jullie ook informeren.

Bestuur Sportclub Wesepe

Leave a Reply