Verduurzaming Sportclub Wesepe

Zoals aangekondigd bij de algemene ledenvergadering in september is het belangrijk dat we als vereniging aandacht besteden aan verduurzaming van ons sportcomplex. De prijsstijging in de energiemarkt is helaas ook aan onze vereniging niet voorbij gegaan met als gevolg dat we in de eerste maanden van 2023 te maken hebben met energietarieven die drie to vier keer hoger zijn dan de tarieven van het jaar er voor. Vanaf april heeft het inkoopcollectief Sportstroom waar wij bij zijn aangesloten nieuwe prijzen kunnen bedingen die 20 tot 30% lager liggen, maar nog steeds betekent dit een forse stijging van energiekosten ten opzichte van eerdere seizoenen.

Om hier meer beeld bij te geven: Op een dag waarbij er zowel ‘s middags en ‘s avonds getraind of gespeeld wordt op de Muggert komt dit neer op ongeveer €150 tot €180 aan energiekosten per dag.

De commissie verduurzaming, bestaande uit Richard Ogink, Michael Schotman en Thijs Middeldorp heeft sinds de ledenvergadering niet stilgezeten en heeft een uitgebreid en doordacht advies met besparingsmaatregelen uitgewerkt. Tijdens de afgelopen vergadering van het bestuur is besloten om dit advies volledig over te nemen en de voorgestelde maatregelen door te voeren. Dit houdt in dat we als vereniging een flinke investering zullen doen in maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen en electrische verwarming. 

Bij de huidige hoge energietarieven is de terugverdientijd van deze investering slechts enkele jaren, wat niet wegneemt dat de investering wel betekent dat een groot deel van de financiele middelen van de sportclub worden ingezet om deze maatregelen te bekostigen. Als bestuur zijn we van mening dat dit de beste optie is om te voorkomen dat in komende jaren blijvend hoge kosten gemaakt moeten worden op energieverbruik. Door nu in te zetten op deze besparingsmaatregelen zijn we als vereniging beter bestand tegen toekomstige onzekerheden in de energiemarkt.

Het bestuur is dankbaar voor al het goede voorwerk wat door de commissie verduurzaming is uitgevoerd. Binnenkort zullen de eerste werkzaamheden concreet gepland worden, waaronder het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kleedkamers.