Vrijwilligers druk met megaklus

de Stentor – 3 juli 2012

Vrijwilligers zijn druk met het realiseren van een nieuwe ac­commodatie van Sportclub We­sepe op sportpark De Muggert. „Volgend jaar krijgen we een kunstgrasveld en dan hebben we een accommodatie waar we tien tot vijftien jaar mee vooruit kunnen,” zegt voorzitter Joop Middeldorp.

De een metselt een muur, de ander zorgt voor het be­nodigde materiaal en een derde doet allerhande klusjes. De vrijwil­ligers van Sportclub Wesepe zijn een hechte en een gezellige groep werkers. De saamhorigheid is groot. Met gezellige muziek op de achtergrond, een schouderklopje hier en daar en een kort babbeltje wordt er hard gewerkt om de me­gaklus van de omnivereniging, de bouw van vijf nieuwe kleedka­mers en renovatie van bestaande ruimtes op tijd klaar te krijgen. Het streven is volgend jaar septem­ber, want dan viert de vereniging haar 80-jarig bestaan.

„Maar voor het zover is, is er nog heel veel werk aan de winkel,” zegt Joost Jalink van de bouwcom­missie. „Het gaat heel voorspoedig. We hebben genoeg menskracht. Maar het zal er om spannen of de nieuwe kleedkamers en het sanitai­re gedeelte voor aanvang van het nieuwe seizoen gebruiksklaar zijn. We doen ons best.” Jalink, in het dagelijkse leven werkvoorbereider bij een grote aannemer, vertelt dat de start van de eerste fase meer tijd in beslag nam dan was voor­zien. „Er stond namelijk een klein gebouwtje met veel kabels en lei­dingen, dat afgebroken moest wor­den. Dat gaf veel kopzorgen, voor­al omdat daar in de loop der jaren zoveel aan was geknutseld. Maar toen we eenmaal de grond uit wa­ren ging het allemaal heel voor­spoedig. De vijf nieuwe kleedka­mers zijn nu zo goed als water­dicht en dan beginnen we met het aanbrengen van het sanitair en de betegeling van de muren.”

Eind au­gustus moet de eerste fase klaar zijn om vervolgens te kunnen be­ginnen met de tweede fase, de her­inrichting van de bestaande kleed­ruimtes, de massageruimte en de aansluiting op de nieuwbouw. De derde fase behelst vernieuwing van de bestaande toiletgroep in de kantine, het vergroten van de en­tree en het maken van een verbin­dingsgang voor het huidige gebou­wencomplex.

Voor de technische installatie, elektra, verwarming e.d. is bouwcommissielid Gerard Bruggeman de verantwoordelijke man. Het is zijn beroep, maar toch werkt hij graag pro deo mee. „Dit is geen klus om uit te besteden aan bouwkundige aannemers, om­dat een vereniging als Wesepe dat financieel gewoon niet kan trekken.” Uniek noemt hij de bereidwillige inzet van zoveel plaatsgeno­ten. „Iedereen helpt mee, ook de leden van de afdelingen tennis en handbal die straks ook gebruik kunnen maken van de nieuwe faci­liteiten. Het is bijzonder prettig dat al die mensen een deel van hun vrije tijd hiervoor opofferen.’’